Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

tisdag 10 maj 2011

Marin utvecklingsplan?

Enligt Flygvapenbloggen är FVI på en road-trip i Flygvapnet för att introducera Flygvapnets utvecklingsplan (FVUP). Denna utgör en länk från Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) till det mål- och visionsarbete som bedrivs på respektive förband.

Av detta kan man inledningsvis göra tre betraktelser:

1. Flygvapenbloggen fungerar bra som informations- och diskussionsforum. En sådan kanal bör skapas även för de marina förbanden.
2. Flygvapenförbanden har en gemensam utvecklingsplan som pekar ut riktningen för förbanden. Detta är något marinen har saknat i flera år. En marin vision och Marin utvecklingsplan (MUP) är efterlängtad i organisationen och är något som bör prioriteras högt året som kommer. Det målbildsarbete som förbanden nu genomför borde kunna utgöra en bra grund för det fortsatta arbetet.
3. Att FVI reser runt och informerar om och diskuterar innehållet i FVUP ger förutsättningar för att planen får acceptans och genomslag.

Trots flera lovvärda projekt de senaste åren lämnar Försvarsmaktens samlade styrdokument en del övrigt att önska, kanske särskilt för marinen. När styrningar och visioner skall smetas ut och bli Försvarsmakts-gemensamma tappar de fokus och tar inte hänsyn till de olika förbandens särart. Att skapa en Marin Utvecklingsplan blir därför än mer viktigt.

När - eller om - Marinens Utvecklingsplan tas fram bör det ske med brett deltagande från förbanden och den bör kunna ges ut som en öppen remiss, där alla medarbetares tankar har möjlighet att påverka innehållet. Det duger inte att bara ett fåtal officerare är inblandade i produktionen och att den endast dialogiseras på MLG och via skrivelser. Det handlar om att tänka både långt och brett och att tänka utanför boxen.

Marinen behöver en gemensam kurs att styra efter. Fartyget ligger i skarp gir och rorgängaren står redo och väntar på ordern "stötta, kom till kurs...".

Medarbetarna i organisationen ser fram emot när MI gör sin road-trip och tydligt pekar ut vart vi är på väg.

/ Commander

3 kommentarer:

 1. En organisation som Marinen har många rorgängare, både bokstavligt och bildligt, som alla måste styra åt rätt håll. Inte en enkel uppgift för en amiral. Det känns dock som nye MI har dragit i gång en process som kommer ge goda förutsättningar för både rorsman och övrig besättning att kunna komma till en kurs som för Marinen mot ett gemensamt mål.

  SvaraRadera
 2. @ Anonym 12.49:
  Helt rätt, det är inte en enkel uppgift för någon och jag har fullt förtroende för MI, han är rätt person att leda marinen in i framtiden.

  Inlägget syftade till att lyfta fram behovet av en Marin Utvecklingsplan och föreslå former för hur den kan tas fram och förankras. Vi har inte råd med ytterligare ett dokument som ställs i en pärm på ett kontor, hur välskrivet det än är.

  Fick lästips från kollegan Sumatra där USN tar ett nytt grepp för att "replicate a traditional military strategy session on an exponentially larger scale, bringing together a diverse mix of government and outside experts..."

  Kanske något som, i en enklare version, kan användas för att skapa en utvecklingsplan och färdplan för de marina förbanden? Hoppas hinna återkomma inom kort med ett längre inlägg i frågan.

  http://www.washingtonpost.com/local/navy-calling-on-gamers-to-help-with-security/2011/05/13/AFRYiP4G_story.html

  / Commander

  SvaraRadera