Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

torsdag 16 maj 2013

Permanent genomförandegrupp?

Tänkte skriva ett inlägg om den utredning som tillsattes idag om hur regeringen ska kunna bestämma vilken materiel som behöver köpas in på lång sikt, istället för Försvarsmakten. Men - jag orkar inte skriva något seriöst... Länkar till inslaget i SR istället, kompletterat med nedanstående kommentarer.

Om jag förstår saken rätt innebär detta en motsvarighet till en permanent Genomförandegrupp där politiker styr i detalj vilka materielsystem som ska köpas in eller inte. Med tanke på hur tokigt och fel det blev förra gången är detta ett synnerligen underligt steg. För att få en långsiktighet i materielprocessen bör styrningen av den läggas ut på de som har just helhetsgrepp - nämligen Försvarsgrenscheferna. 

Självklart måste avvägningar göras, för oavsett nivån på försvarsanslaget kommer det inte att räcka till allt. Men ju längre från den operativa verksamheten dessa beslut fattas, desto mindre överblick har beslutsfattarna. Att göra avvägningar innebär att välja bort hela eller delar av system eller funktioner för att skapa så slagkraftiga förband som möjligt med tillgängliga ekonomiska medel. 

Att regeringen, eller någon annan på politisk nivå, skulle ha möjlighet att i detalj sätta sig in i vilka långsiktiga följdeffekter en sådan avvägning får för varje enskilt system, är att kraftfullt överskatta förmågan hos våra politiker!

Tvärt om är det våra politikers petande i detaljer som omöjliggör en långsiktig materielprocess.

Trött var ordet!

/ Commander

För mer detaljerade och initierade kommentarer kring utredningen hänvisas till Skipper och väpnaren.

4 kommentarer:

 1. Det finns väl inga Försvarsgrenschefer idag och något helhetsgrepp har nog ingen i Försvarsmakten så politikerna har väl tröttnat och prövar en annan lösning.

  SvaraRadera
 2. Nej, det finns formellt inga Försvarsgrenschefer - men det borde finnas! I praktiken är det MI som är Marinchef (tillsammans med C PROD Marin) men de har bara en begränsad möjlighet att påverka de marina förbandens utveckling.

  Med den funktionsstyrda Försvarsmakten finns det ett otal chefer, och kanske framförallt handläggare, som har en enorm påverkan på Marinens utveckling - och detta utan någon som helst överblick över de operativa behoven.

  Det lär dock inte bli bättre om politikerna ska in och detaljstyra. Ministerstyre, tror jag det kallas!

  /Commander

  SvaraRadera
 3. Med tanke på att den förra genomförande gruppen sågades vid fotknölarna av riksrevisionen, är det med politikerlogik perfekt att göra gruppen permanent..

  Hurra för alliansen. Sverige går bakåt i utvecklingen, självständiga myndigheter är snart historia?

  SvaraRadera
 4. Detta samtidigt som FM och FMV genomgår en av stor förändring avseende materielförsörjningen enligt FSU. Målet där är att FM skall beställa på som man säger en högre systemnivå än tidigare. FM beställer en manöverbataljon istället för som idag den materiel som behövs sedan skall FMV anskaffa den materiel som krävs.

  Men det verkar med som inte heller FMV har regeringens förtroende vad gäller FM materiel...

  SvaraRadera