Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

lördag 15 mars 2014

Replik till en inspektör utan koll

Under gårdagen publicerades ett inlägg hos Cynismer signerat "Inspektören". Svaret har dröjt några timmar, men att skriva i affekt blir sällan bra. Inlägget kan ses som ett fräscht försök att hitta nya lösningar i en ansträngd situation. För de med någon insikt i marina operationer är det dock uppenbart att det är okunnigt svammel.

Cynisk hävdar att "Inspektören" har "MYCKET hög sakkunskap i ämnet". Då måste man fråga sig: vilket ämne då? Att skribenten helt saknar kunskap om sjömilitär verksamhet framgår tydligt.

"Inspektören" hävdar att eftersom "Marinen" är i en prekär ekonomisk situation bör "Marinen" avvecklas och del av dess resurser läggas på Kustbevakningen istället. Vem som ska lösa de sjögående förbandens uppgifter framgår inte.

Det är ungefär lika logiskt som att hävda att "eftersom stridsvagnar är så dyra bör de resurserna överföras till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). De har ju också fordon som kan köra omkring på fälten. Våra erfarenheter från världskrigen visar att vad som behövs är kontroll över de svenska fälten.

Jag har försökt förstå vad syftet med "Inspektörens" text är. Är det ett allvarligt menat förslag eller syftar det till att väcka debatt för debattens skull? Att Försvarsmakten i allmänhet, och kanske de sjögående förbanden i synnerhet, lider av decennier av underfinansiering och därmed har ett stort behov av materiellt återtagande torde inte ha undgått någon. Det är dock knappast ett argument för att lägga ned försvaret, tvärt om.

Nu till inlägget. "Inspektören" skriver genomgående om "Marinen" och verkar ha missat att Försvarsmakten är en myndighet med förband som verkar till lands, till sjöss och i luften. Det är dock ett förståeligt misstag, ett försvar utan försvarsgrenar är något av en anomali. 

Jag kan också till viss del sympatisera med tanken på att lyfta ut de sjögående förbanden ur Försvarsmakten. Det är dock inte rätt väg att gå eftersom beröringspunkterna mellan förband som verkar inom mark-, luft- och sjöarenan är otaliga. Att försvarsgrenarna upphört att existera är förhoppningsvis bara en olycklig parentes i den svenska historien. 

Var "Inspektören" får siffran 7 miljarder ifrån vet jag inte. Han eller hon har tyvärr slarvat med hänvisning till någon källa. Försvarsmakten är som sagt en myndighet med ett antal verksamhetsområden som belastar budgeten där några är gemensamma. Det går alltså inte att precisera vad "Marinen" kostar per år. 

"Inspektören" hävdar helt riktigt att "Marinens" huvudsakliga uppgift att utöva väpnad strid till sjöss. Därefter behandlar han eller hon endast uppgifter som ska lösas i fred och i viss mån i kris. Hur kontrollen till sjöss ska uppnås nämner debattören tyvärr inte. Att det inte räcker med att flyga omkring och titta på handelsfartyg vet alla med någon insikt i sjökrigföring. 

När det gäller sjölägesinformation har "Inspektören" faktiskt en poäng, även om det verkar ha skett av misstag. Det är Försvarsmakten som har ansvar för att förse Kustbevakningen med sjölägesinformation och det är helt riktigt ett område där samordning skulle vara möjlig. Det naturliga är dock att denna sker under Försvarsmaktens hägn, då det är denna myndighet som har ansvar för sjölägesinformationen. 

Att civil och militär sjölägesinformation skiljer sig åt borde man kunna räkna ut även om man inte har "MYCKET hög sakkunskap i ämnet". Här visar dock "Inspektören" sin okunnighet när han eller hon hävdar att det "förmodligen" inte skiljer något mellan civil och militär sjölägesinformation.

Grunden för militär sjölägesinformation är de militära operativa behoven och denna information är betydligt mer omfattande än den civila. Vissa delar av den militära sjölägesinformationen delges Kustbevakningen så att Sverige kan uppfylla kraven enligt Schengen-överenskommelsen. 

Att en "betydande del" av sjölägesinformationen till de militära centralerna levereras av kustbevakningsflyget är tyvärr lögn. Den information som kustbevakningsflyget bidrar med i fredstid är värdefull men det är knappast den viktigaste källan till ett korrekt sjöläge.

"Inspektörens" okunnighet framgår än tydligare när han eller hon hävdar att "våra omgivande farvatten i huvudsak innehas av nationer anslutna till NATO." Vårt territorialhav omges av internationellt vatten, vilket alla länder har rätt att navigera över eller i. Jag kan rekommendera "Inspektören" att ta en titt på ett sjökort, eller läsa igenom UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) där regelverket framgår tydligt. Det är vår skyldighet som suverän stat att hävda vår territoriella integritet, även mot våra vänner i NATO. Någon kanske också ska upplysa "Inspektören" om att Sverige inte är medlem i NATO även om det spelar mindre roll i sammanhanget.

Detta inlägg blev alldeles för långt, men ska man bemöta allt nonsens som "Inspektören" för fram så går det åt en hel del utrymme. Då har vi ändå inte berört uppgifterna i kris och krig. 

Att Kustbevakningen ska skapa kontroll till sjöss och skydda sjöfart och fiske i krig när de helt saknar vapen, sensorer och kompetens för uppgiften faller på sin egen orimlighet. För att inte tala om samordnade operationer med mark- och flygförband under ett externt luft-, yt- och undervattenshot. 

Försvarsmaktens sjögående förband är i en mycket kritisk situation, såväl när det gäller personal som fartyg och övrig materiel. Det är dock inte ett skäl att låta Kustbevakningen överta förbandens uppgifter, uppgifter för vilka Kustbevakningen helt saknar förutsättningar. 

Att den allvarliga situation som Sveriges försvarsförmåga för tillfället är i kräver omfattande satsningar och kanske nya lösningar torde stå klart. Därför finns ett stort behov av en öppen, saklig och kreativ debatt. Det betyder dock inte att situationen blir bättre av att personer utan sakkunskap för fram vilken gallimatias som helst. 

Nej, "Inspektören", gör helt om vid strandkanten och stega tillbaka in i den mörka skogen. Jag ser fram emot att välkomna dig tillbaka i debatten när du gjort någon ansats att sätta dig in i sakfrågan. 

/ Commander

33 kommentarer:

 1. Så det är detta som nymoderaterna har i kikaren, att lägga ned en försvarsgren, och det blir marinen. De har tydligen tagit fasta på ÖB:s hot om att lägga ned en försvarsgren om inte mer pengar skjuts till. Det visar sig att den insatta "inspektören" inte alls är så dum som han framstår, utan han bara vet vad han håller på med och ska försöka att med logiska krumbukter brotta ned motståndet hos svenska folket genom att angripa på det ställe där försvarsviljan är starkast - på försvarsbloggarna. Låt honom inte få igång en diskussion om marinens vara eller inte!

  Låt mig ha fel för Guds skull!

  Roger Klang

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, så långt ska det väl inte behöva gå. Gustav II Adolf brukar tillskrivas följande uttalande: "Näst gud vilar rikets välfärd på dess flotta". Detta uttalande är alltjämt giltigt, särskilt med tanke på globaliseringen och det allt ökande beroendet av säkra sjötransporter som följer därav.

   Radera
  2. Flygvapnet var inte uppfunnet!!!

   Radera
 2. Det faktum att han publicerade sig på frontsvinet Cynismers hemsida och inte på en marinblogg talar för det jag hävdar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag brukar normalt inte acceptera att någon kallar blogg-kollegor för "svin" men jag skulle tro att Cynismer uppskattar epitetet "Frontsvin" på samma sätt som jag gillar "Sjöbuse". Därför låter jag denna kommentar ligga kvar. Rätta mig om jag har fel, Cynismer.

   Radera
  2. Du har rätt Commander, precis som jag skrev på Twitter.

   Roger kommer att få besked i morgon.

   Radera
 3. Personligen tror jag att Inspektören har fel. Men däremot tycker jag att du skjuter på fel mål.

  Inspektören hävdar i grund och botten två saker:

  1) Marinen klarar inte av att med nuvarande medel uppfylla de krav som krävs för att de ska kunna bidra till Sveriges säkerhet. Att uppgradera marinen är för dyrt och vi kan med samma medel öka annan verksamhet som ger större effekt.

  2) Att de förmågor som marinen faktiskt klarar av kan flytta över till Kustbevakningen.

  Att skjuta ner budbäraren fungerar också i debatten, Men ärligt talat känner jag att jag saknar kunskap om vilka unika förmågor som högsjöflottan erbjuder Svensk säkerhetspolitik. Så oavsett hur dåligt han skrev inlägget tror jag att vi tjänar mer på att vi fokuserar på marinens unika strategiska förmåga än på att hans bristande sakkunskap.

  Mvh
  Nyförsvar

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tycker du jag gick hårt åt honom? Kanske det, svaret var inte så nyanserat som jag hade önskat. Men, ska man föra fram ett kontroversiellt förslag bör det vara bättre underbyggt. Ändå väntade jag nästan 12 timmar innan jag svarade.

   Jag välkomnar fler som engagerar sig i försvarsdebatten, särskilt den marina delen, men då måste man ha koll på läget. Annars suger man bara energi från övriga debattörer.

   Hoppas kunna återkomma med ett inlägg i närtid som till del behandlar kedjan politisk målsättning - strategi - försvarsidé - marinens utformning. Hoppas Inspektören är med då. /C

   Radera
 4. Det är de blåa på havet och i luften som säkerställer att de gröna slipper slåss.

  Fast alla inspektörer har kanske inte den självinsikt som är nödvändig.

  mvh
  Statsmannen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis, FOI rapport om krigsavhållande tröskeleffekt har några bra poänger. /C

   Radera
  2. Denna rapport är årets bästa undantaget försvarsbloggarna.

   Ingen försvarsgren skall läggas ner! Dumheter! Har Inspektörn missat Kalla kriget 2.0?

   Om moderaterna vill lägga ner nåt ta bataljonen på HKV! Varför ha 838 personer där för vårt anorektiska försvar?

   Radera
 5. Commander:

  "Att Kustbevakningen ska skapa kontroll till sjöss och skydda sjöfart och fiske i krig när de helt saknar vapen, sensorer och kompetens för uppgiften faller på sin egen orimlighet."

  Det är väl ungefär likadant med Flottan idag....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Njae, inte riktigt! De sjögående förbanden har nått en kritisk nivå, men alla ingredienserna är där. Det är numerären, såväl i fartyg som personal, som är problemet. /C

   Radera
 6. Förstår din frustration över inlägget commander. Jag likväl blev aningen bestört över det som avhandlades i den ganska besynnerliga logik och snabba höftskott till paralleller. Förstod faktiskt inte alls varför man ens ville argumentera för ett nedläggning av en vapengren till förmån för en helt skild myndighet med avsevärt annorlunda uppg. Bra dekonstruktion av illa förankrade argument. Inlägget var inte (oavsett intentionen) "outside the box". Det var inte ens en rimlig argumentation. Rent av förolämpande för en som sliter dag ut och dag in i marinen idag.

  LBN

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med reservation för felstavningar pga författat på mobiltfn

   Radera
 7. Nej, en trebent pall blir inte mer stabil av att man tar bort ett ben. Att det finns samordningsvinster mellan KbV och FM är uppenbart, men det som bör bli aktuellt är administration, regelverk, logistik, utbildning mm. Inte att den ena läggs ned.

  De sjögående förbanden har på intet sätt förutsättningar att ta över KbV uppgifter. Däremot finns som sagt rationaliseringar att göra. KbV intresse för detta verkar dock vara närmast obefintligt. /C

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skulle man kunna tänka sig Kbv som det tredje vapenslaget i Marinen? Då sparar man in en myndighetsledning och kan samordna utbildning, anskaffning mm men ändå behålla sina särarter precis som Flottan och Amfibiekåren gör.

   Radera
  2. Exakt det skulle man kunna tänka sig. Samordna det som är gemensamt som administration, logistik, utbildning mm. /C

   Radera
  3. Samordna utb. Skulle bli ett rejält nedköp för kbv. Vad är det deras studenter får, 18000kr/mån? I två år? Ser det lika generöst (slösaktigt) ut i all deras vht är det inte konstigt att de går med brakunderskott!
   /FV-serg

   Radera
 8. Våra SjöC ägnar sig åt sjöövervakning, inte sjökontroll. Den kontroll av sjötrafiken som KBV ägnar sig åt är stickkontroller av enskilda fartyg, fiske och fiskedon samt nykterhetskontroller. Någon sjökontroll finns inte i fredstid och under övrig tid endast lokalt, högst lokalt, med starka begränsningar i tid och rum. Det är själva sjökrigets natur. Man skapar sig lokalt herravälde endast när krigföringens framgång är beroende av sådant lokalt herravälde.

  Kustbevakningsflyget gör ett gott arbete med att hjälpa SjöC att identifiera gula mål och det gör de bra. Här har även FFK (Frivilliga FlygKåren) gjort ett gott arbete genom åren.

  Förr inordnades KBV i det militära försvaret efter mob och ingick i marina staber med en bevakningsledning. Hur det är nu vet jag faktiskt inte.

  Vi måste nog ha kvar KBV, så att vi säkerställer att fienden inte uppträder berusade i våra skärgårdar om och när de kommer. Nu tror jag i och för sig att fienden har fötts med högre promillehalt än vad svensk lag föreskriver för framförande av fartyg och båtar.

  SvaraRadera
 9. Ursäkta en något okunnig FV-kollega. Finns det någon poäng att överlämna större delar av den fredstida övervakningen av svenskt vatten till kbv? Jag tänker i så fall att vi kunde behålla de två Gbg-korvetter som ska byggas om till vedettbåtar som korvetter istället och fokusera ännu mer på sjöstrid?

  //FV-sergeanten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, egentligen inte. Stridsfartyg kan användas i alla konfliktnivåer, från strid till djupaste fred. Att inte använda dem till sjöbevakningsuppgifter i fred är dålig ekonomi. Att utnyttja redan gjorda investeringar genom att även ge korvetter fortsatt möjlighet att verka i krig är god ekonomi. /C

   Radera
 10. Commander m.fl.:
  Personligen tycker jag att KBV och Flottan skall vara skilda åt, men:
  Vad gör att det skulle vara bättre att KBV assimilerades i Flottan än tvärtom?
  I bland annat utredningen "Maritim samverkan" så påtalades detta som en möjlig, kanske önskvärd, väg. Inspektören vände ju på steken av olika skäl, väl underbyggda eller inte, och utmanar därmed konventionellt tänk i frågan.
  Det kanske är så att FM inte ska ha något ansvar för sjöbevakning i fred, men att dessa resurser har en "krigsplacering" under FM så fort det tas beslut om att en kris/ett krig föreligger. Detta skulle innebära att FM kan öva sig för sina uppgifter till vardags och att samövning måste ske för att få krigsorganisationen att funka vid behov. Nu står ju FM för huvuddelen av inhämtningsresurserna, men de kan ju skrivas över med ett pennstreck om det blir aktuellt (det har vi sett förr, jfr byggnader och övningsfält).
  Skulle inte detta vara att renodla verksamheterna och göra gränsdragningarna enklare? Tvärtom så skulle det omvända innebära att FM resurser i högre grad skulle gå åt till administration, upphandlingar genom FMV, mycket sjötid med övervakning på likaledes "obeväpnade" fartyg som har prio före övning på strid, krigets krav på alla fartyg (nåja), frekvent utbasering i civila hamnar, polisiära utredningar av små/stora brott mm.

  Efter detta korta resonemang upprepar jag frågan:
  Vad gör att det skulle vara bättre att KBV assimilerades i Flottan än tvärtom?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Vad gör att det skulle vara bättre att KBV assimilerades i Flottan än tvärtom?"

   Rimligtvis det faktum att Flottan är en del av Marinen som är en del av FM. Att bryta loss Flottan torde vara svårt/omöjligt.

   Radera
  2. Kanske svårt, men det är inte svar på frågan. Att lägga ner en del av en myndighet är inte så svårt i praktiken, det har gjorts förut - problem uppstår när andra ska ta hand om uppgifterna utan att få medel till det.

   Radera
  3. Ok, då får jag vara tydligare då... Flottan löser sina uppgifter med stöd av andra delar av Försvarsmakten och stödjer andra delar av Försvarsmakten i deras lösande av sina uppgifter. Flottan är inte en väl avgränsad del utan är integrerad i en helhet.

   En sådan integration torde vara betydligt svårare (läs dyrare) att åstadkomma mellan två myndigheter i Sverige.

   Radera
  4. Ja, om den samverkan skall ske mellan vapenslag så är det kanske dyrare, men redan nu så sker samverkan med dykare och annat.
   Hur påverkas kostnaderna av att Flottan skall lösa KBV uppgifter, som ju är fredstida till en annan grad? Om det skulle öka de totala kostnaderna vet jag inte, men sambanden vore intressanta att undersöka.
   Klart är att samarbetet behöver utökas. Är det då bättre att KBV tar hand om det fredstida "polisiära" övervakandet, eller vill Flottan ha hela kakan?
   Jag förstår inte varför det överhuvudtaget skulle finnas en rivalitet mellan dessa. Flottan använder ytterst sällan någon som helst typ av våld som motiverar sjömålsrobot eller torped i sin verksamhet, KBV använder iallafall sin maktutövning mer eller mindre dagligen.

   Radera
  5. Nej. Det är sant. För att utföra kbv:s huvuduppgift - att lagföra skärgårdsbor och semesterfirare som tagit sig en pilsner - behövs varken sjömålsrobot eller torped.

   Radera
 11. Sanningen är väl den att det inte bara är Marinen som saknar resurser det kan sägas om hela vårt försvar. I min värld har vi inte längre ett försvar om man med försvar menar ert totalförsvar ämnat att avskräcka för anfall. Om vi beslutar oss för att fortsätta på den inslagna vägen kan vi lika gärna lägga ned det lilla som finns kvar, det räcker ju med att elen bryts så faller vårt land ihop som ett korthus. Men beslutar man sig för att vår frihet är värt att försvara, som jag tycker får det också kosta. I det läget finns det mycket att göra. Inte bara Marinen utan alla våra olika delar av totalförsvaret måste byggas upp på nytt. Detta kostar pengar men ger i vart fall job.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt rätt. Det ser tyvärr lika illa ut överallt i FM. Politikerna har öppnat för anslagshöjningar, men jag tror inte de har tänkt sig höja till den nivå som krävs. /C

   Radera
 12. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, när regeringens utredare Jan Ekberg gjorde sina senaste beräkningar över invandringens kostnader hamnade han på mellan 43 och 58 miljarder per år. Andra ekonomer har kommit fram till resiffriga belopp. Detta sagt inte för att klanka ned på invandringen utan belysa att enorma belopp är i omlopp i andra sammanhang vilket man anser sig ha råd med. Då menar jag att man också borde ha råd med ett försvar om viljan fanns. Källa boken "Invandring och Mörkläggning".

   Radera
  2. Anonym 19.43: Jag uppskattar inte främlingsfientliga kommentarer på min blogg. Vill dock ha en aktiv debatt, därför har jag ingen granskning av kommentarerna innan publicering. Din kommentar var osaklig och främlingsfientlig, därför raderas den. /C

   Radera