Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

måndag 24 oktober 2011

Inlånad förstärkning till franska flottan

Franska flottan fick i fredags, vid en ceremoni i Lorient, förstärkning i form av en Offshore Patrol Vessel (OPV), FS L'ADROIT. Fartyget är avsett att genomföra maritime security missions, vilket innebär havsövervakning främst syftande till att upptäcka och bekämpa miljöförstöring och smuggling av droger och människor, samt sjöräddning.

FS L'ADROIT är utvecklat för att lösa fredstida uppgifter och kommer att kunna delta i lågintensiva konflikter. I händelse av en konflikt med en högre våldsnivå lär hon få en mycket tillbakadragen roll. Att döma av specifikationerna verkar hon dock vara väl anpassad för de uppgifter hon är utvecklad för att möta.

När man läser notisen slås man främst av tre saker:

1. Ägarförhållanden - utvecklingen av fartyget har bekostats av DCNS, vilka också är ägare till fartyget. Det lånas ut till franska flottan som därmed får ett fartyg "gratis". Samtidigt kan industrin kan dra erfarenheter från skarp tjänst och kan hävda att fartygstypen är prövad till sjöss inför eventuella framtida exportaffärer. En form av offentlig-privat samverkan som vore något att ta efter.

2. Tidsplanen - på mindre än 18 månader, från det att första plåtarna skars till, har fartyget levererats till flottan. Nu återstår utan tvekan en hel del arbete innan hon är fullt operativ, men tidsplanen vittnar ändå om ett tempo som hade varit eftersträvansvärt även vid byggnation av svenska fartyg. Kan våra nya stödfartyg måhända byggas på ännu kortare tid?

3. Bemanningen - fartyget kommer att ha en besättning på 32 personer med plats för 27 passagerare. Detta är på intet sätt anmärkningsvärt för ett fartyg av hennes storlek. Det som är värt att notera är att hon kommer att bemannas med dubbla besättningar, vilket är det enda sättet att driva ett fartyg effektivt. Detta är, som jag påpekat så många gånger förr, något som vi definitivt bör ta efter. Att diskutera i de termerna i tider av Basorg13 känns dock verklighetsfrämmande. Närmast tragiskt att det skall vara på det sättet.

Jag avslutar med att gratulera våra franska kollegor till ett nytt fint fartyg och uppmanar vår politiska och militära ledning att titta närmare på hur Frankrike upphandlar och bemannar sina fartyg. Kanske dags för ett närmare samarbete?

/ Commander