Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

fredag 23 november 2012

Aschberg svamlar om sjöräddning

Jag hyser den största respekt för de som engagerar sig i Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS) och alla de som genom donationer och ideellt arbete möjliggör deras verksamhet. Statistik över sällskapets verksamhet står att finna på deras hemsida:

859 gånger. Så ofta ryckte de frivilliga sjöräddarna ut på sjöräddningslarm förra året. Men räknar man det totala antalet gånger Sjöräddningssällskapets frivilliga var ute på uppdrag blir den nästan tio gånger så ofta; totalt utfördes 7084 uppdrag 2011. Förutom sjöräddningslarmen var de frivilliga sjöräddarna ute på 602 sjöambulanstransporter, 1944 förebyggande utryckningar och över 3600 övningar och allmännyttiga uppdrag. – Sjöräddningssällskapet utför 70% av all sjöräddning i Sverige. Utan bidrag från staten, det kan inte sägas nog ofta, fortsätter Rolf Westerström.

En imponerande statistik över en, i ordets rätta bemärkelse, livsviktig funktion. Tack SSRS för ert engagemang och era insatser - utan er frivilliga hade havet varit en betydligt farligare plats att vistas och verka på.

Tydligen delar jag min uppskattning av SSRS med Robert Aschberg. Men där slutar likheterna...

Aschberg har skrivit en kolumn om sjöräddning i dagens Aftonbladet, med den föga passande rubriken "Försvaret kan sänka svensk sjöräddning". Bakgrunden är ett riksmöte med Sjöräddningssällskapet som Aschberg enligt uppgift skall ha deltagit i. Han hävdar att de närvarande representanterna var milt sagt skeptiska till vissa av de förändringar som nu föreslagits i en statlig utredning.

Utredningen som åsyftas är Maritimutredningen (SOU 2012:48) som nyligen levererade ett betänkande syftande till att stärka och utveckla de sjöverkande myndigheternas samverkan med målet att uppnå ökad effektivitet, flexibilitet och operativ effekt på det maritima området. I rapporten föreslås bland annat att sjöverkande myndigheters operativa resurser och infrastruktur merutnyttjas i större utsträckning, att de sjöverkande myndigheterna utvecklar samverkan avseende kompetensförsörjning och investeringar med mera. Vidare föreslås regeringen, på sikt, överväga förändrat huvudmannaskap för sjö- och flygräddningen, inklusive förändringar i organisation och ansvar för räddningshelikoptrar. Orden "på sikt" verkar Aschberg ha missat eller avsiktligt utelämnat.

Aschberg hävdar att utredningen är usel och ett beställningsjobb från Försvarsdepartementet. Att den är usel får stå för honom - jag har inte gjort någon komparativ analys av rapporten mot andra utredningar och kan därför inte uttala mig. Att utredningen är beställd av Försvarsdepartementet framgår med önskvärd tydlighet på sidan tre, om man bemödar sig att faktiskt läsa rapporten.

Den stora faran med rapporten, hävdar Aschberg, är att utredaren vill militarisera den civila sjöräddningen. Han påstår att det därmed skulle bli svårare att motivera de frivilliga sjöräddarna i SSRS och påverka viljan att bidra med medlemsavgifter, gåvor och insamlingar.

Varför då? SSRS är inte en myndighet och behandlas därför inte alls i rapporten, utan omnämns endast såsom varande en synnerligen viktig aktör inom svensk sjöräddning. Utredningen handlar om myndighetssamordning där sjöräddning är ett område bland flera. Att hävda att frågan om vilken myndighet som skall ha huvudmannaskap för sjöräddningsfunktionen påverkar de frivilligas motivation är en förolämpning mot SSRS personal. De gör inte det de gör för att de tycker så mycket om Sjöfartsverket utan för att de vill göra nytta och rädda liv!

Vidare påstår Aschberg att sjöfarare i nöd skulle, i vissa självförvållade situationer (till exempel fortkörning, tjuvfiske, alkohol), troligen dra sig för att larma i tid om ansvarig myndighet sorterar under Försvarsdepartementet.

Allvarligt, Aschberg, tror du på det själv? Är det någon som i en nödsituation, med fara för eget liv, drar sig för att ringa 112 på grund av att de inte vill att polisen ska komma? Nej, tvärt om torde det vara självklart att de som verkligen är i livsfara med glädje tar emot hjälp från vem det än vara månde. Jag tvivlar starkt på att de överlevande efter Estonia hade något emot att helikoptrarna som plockade upp dem ur det iskalla, stormande havet tillhörde Försvarsmakten.

Aschberg avslutar sin kolumn med frågan: varför skulle riksdagen bry sig om ett förslag som skulle riskera liv, och kosta mera pengar? Han har i texten försökt hävda att det finns en allvarlig fara med att flytta huvudmannaskapet för sjöräddningen, utan att producera några andra argument för detta än "det säger sig självt". Lite mer seriös argumentation kan man förvänta sig av en så tung aktör inom svensk media. Att det skulle kosta mer pengar framgår inte, vare sig av Aschbergs text eller i rapporten. Men, det kanske också "säger sig självt"?

Det är beundransvärt att Robert Aschberg använder sitt kändisskap och sin plats i mediavärlden för att lyfta fram Sjöräddningssällskapet och dess verksamhet, synd bara att han använder tid och utrymme för osakligt svammel i ett ämne som han tydligen inte förstår. Om man ska använda uttrycket "usel" så är det inte i första hand rapporten Maritim samverkan jag tänker på.

Nej, Aschberg, gör om och gör rätt. Häng me'!

/ Commander

fredag 2 november 2012

...den något insomnade...

Flaggar återigen för ett inlägg hos Skipper. I inlägget diskuteras varför det inte hörs något om sjöminkrigföring bland svenska försvarsbloggar, det torde finnas mycket att behandla.

Helt rätt. Kanske kan det bero på att vi fortfarande ser minröjningsförband som något som vi har för att hålla våra nationella hamnar öppna i händelse av krig, och med tanke på hur hotbilden sett ut de senaste åren (aldrig mera krig) är det inte underligt att intresset för minröjning ligger på en låg nivå.

Att minröjningsförband kan göra nytta även i dagsaktuella operationer torde för den något insatte stå helt klart. Se bara tyskarna utanför Libanon eller holländarna utanför Libyen. Varför diskuteras inte deltagande av våra minröjare i dylika operationer? Nu när vi har ett minröjningsfartyg i Medelhavet kanske vi skulle dröja lite med att skicka hem det igen? Vem vet när det kan göra nytta på riktigt?

Hur som helst, alla minörer är varmt välkomna att diskutera högt som lågt av det som upptar era tankar!

Slutligen: gästinlägget hos Skipper hävdar också att Commander's Log är "...den något insomnade..." Utan tvekan har debattören rätt, det har varit glest mellan inläggen den senaste tiden. Engagemanget har helt enkelt inte räckt till. Jag har landat in i "tur att man har månadslön"-träsket. Oavsett vad man tycker och skriver drivs FM ändå i helt fel riktning.

Kanske kommer motivationen åter, vem vet?

/ Commander

fredag 19 oktober 2012

Värderingar från medeltiden

Kollegan Skipper har skrivit ett mycket intressant inlägg rörande Abdirizak Waberi som jag vill flagga för. Det kan synas något off-topic men det är en så viktig fråga att läsarna får ursäkta. Läs artikeln och följ länkarna! Där ges en utförlig beskrivning av vilka åsikter Waberi tidigare har givit uttryck för, åsikter som knappast stämmer överens med demokratiska värderingar och grundläggande mänskliga rättigheter.

Försvarsmakten har arbetat länge med att utveckla en sund och gemensam värdegrund, vilket är bra och nödvändigt. På FM hemsida kan man läsa:

Överensstämmelse mellan Försvarsmaktens värdegrund och vad vi ger uttryck för i tal, skrift och agerande är viktig för effektivitet och trovärdighet. [...] Försvarsmakten värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar de demokratiska principerna samt de mänskliga rättigheterna. Alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder ska respekteras och behandlas likvärdigt.

Jämlikhet, lika värde och lika rättigheter måste gälla för alla oavsett religion eller familjetillhörighet. Frågan är hur det påverkar Försvarsmaktens effektivitet och trovärdighet när en politiker som arbetar med Försvarsmaktens utbildningsfrågor helt tydligt inte delar dessa värderingar?

Avslutar med att lyfta fram en kommentar från Skippers inlägg:

Kul att någon drar upp detta till ytan igen, är fortfarande besviken på moderaternas flathet i denna fråga och har varit sedan "Slaget om muslimerna sändes". Fast vem vet om någon kan få fram uppgifter på att han fusket med tv-licens så kanske han kan få avgå..

Att fuska med TV-licens eller köpa Toblerone på fel kontokort är självklart inte bra för din trovärdighet som riksdagsledamot, men att föra fram åsikter hämtade från medeltiden är tydligen helt okay?

/ Commander

tisdag 16 oktober 2012

Naval Strike Missile - träff i målet

Norska flottan genomförde i onsdags provskjutning med NSM (Naval Strike Missile) som de uppger är världens mest avancerade sjömålsrobot. Robotbåten KNM GLIMT var första örlogsfartyg att avfyra roboten, vilket videon nedan visar.


I söndags var det fregatten KNM ROALD AMUNDSENs tur som framgår av norska försvarets hemsida. Där finns också en video som visar skottet. En snabb glimt av målet visar att det kan vara en utrangerad patrullbåt som får sin sista vila på havets botten. Någon av läsarna som har mer information?

Norska marinchefen är naturligtvis nöjd med organisationens nya tillskott:

"Sjøforsvaret har mottatt topp moderne Skjold-klasse korvetter og Nansen-klasse fregatter. Kombinert med et godt trent mannskap og verdens mest avanserte missil gir dette Norges sjøforsvar en betydelig offensiv kapasitet som vi aldri har hatt tidligere, og som har en betydelig avskrekkende effekt", säger generalinspektören för Sjøforsvaret, konteramiral Bernt Grimstvedt.

"Vi har nå vist og demonstrert, med nok et treff, at sjømålsmissilet NSM virker som det skal. Vi har i dag også bevist at NSM er integrert og fungerer sammen med det amerikanske kommando og kontrollsystemet AEGIS på fregattene og det norsk/franske SENIT systemet på korvettene."

Roboten är också under utveckling till en Joint Strike Missile (JSM) som är en multi-role-version med möjlighet till markattackförmåga och tvåvägskommunikation, så att roboten kan kommunicera med ledningscentraler och andra robotar i luften. JSM kommer att kunna bäras av Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Flygplanet kommer att kunna bära två JSM på de interna vapenpositionerna och ytterligare robotar på de yttre balkarna.

Med den ytstridsförmåga som Norge har skaffat sig med robotbåtar av Skold-klass, tillsammans med de nya fregatterna beväpnade med en modern sjömålsrobot innebär ett svåröverstigligt hinder för vilken angripare som helst. När F-35 blir operativ med den nya roboten blir en motståndares möjlighet att utnyttja havet för sina egna syften ännu mindre.

Att ställa upp några lastbilar med robotar på Gotland, som vissa debattörer föreslagit, får inte riktigt samma effekt... Inte ens om de skyddas av några förrådsställda stridsvagnar.

Nä, jag är inte bitter! Grattis, Norge!

/ Commander

onsdag 3 oktober 2012

Obligatoriet i AD

Arbetsdomstolen har avgivit dom i ett mål rörande en yrkesofficer som inte accepterat att omreglera sina anställningsvillkor till att omfatta internationell arbetsskyldighet och som därmed har sagts upp på grund av arbetsbrist. Tvisten gäller frågan om uppsägningen har varit sakligt grundad.

Tyvärr avslogs Officersförbundets talan med följande sammanfattning:

"Arbetsdomstolen har i det föregående kommit fram till att det vid tidpunkten för uppsägningen av A.E. funnits arbetsbrist hos Försvarsmakten och att omplaceringsskyldigheten inte har åsidosatts. Vidare har domstolen funnit att Försvarsmaktens agerande att genomdriva villkorsändringen inte har stått i strid med god sed på arbetsmarknaden och att kollektivavtalet inte inneburit något hinder mot uppsägningen. Arbetsdomstolen finner därför att uppsägningen av A.E. har varit sakligt grundad. Förbundets talan ska alltså avslås."

Domen i sin helhet hittar du här.

Ledamöter i AD var: Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Staffan Löwenborg, Birgitta Widén och Agneta Lindblom Hulthén (skiljaktig). Sekreterare: Charlotte Svanström.

Heder till Agneta Lindblom Hulthén som bland annat framför följande avvikande mening:

"När omorganisationen, innebärande obligatorisk utlandstjänstgöring för merparten av de anställda, aviserades av Försvarsmakten ställde A.E. frågor om villkoren, framför allt periodiciteten. Anledningen var att såväl A.E. som hans sambo vid tillfället vara anställda vid försvaret och hade gemensamt minderårigt barn.

Frågan är rimlig med tanke på att vissa arbetssituationer omöjliggör ett gemensamt familjeliv: då båda föräldrarna samtidigt tjänstgör i utlandet, då en av dem i flera på varandra följande perioder tjänstgör utomlands eller om deras utlandstjänstgöringar växelvis avlöser varandra. Lagen gör inget undantag för Försvarsmakten när det gäller arbetsgivarens skyldighet att underlätta för anställda att förena yrkesliv och föräldraskap. [...]

Arbetsgivaren har inte genomfört någon omplaceringsutredning. Arbetsgivaren har muntligt redogjort för omständigheter som enligt arbetsgivarens åsikt gör en omplacering omöjlig. Detta kan inte anses uppfylla kraven på en omplaceringsutredning utan har snarast karaktären av en ensidig deklaration. Arbetsgivaren har också vid hanteringen av omorganisationen hänvisat till de krav som regering och riksdag ställt. Noterbart är att Försvarsmakten har till år 2019 på sig att genomföra kraven och inte är i tidsnöd när det gäller att genomföra omplaceringsutredningar. [...]

Detta innebär att A.E. erbjuds att tacka ja till sitt nuvarande arbete inklusive utlandstjänst vars villkor inte preciseras. Alternativet är att han riskerar uppsägning. Eftersom den anställde i det här fallet inte ges någon valmöjlighet utan hänvisas till arbetsgivarens ursprungliga, inte förhandlingsbara beslut, bygger erbjudandet på ett cirkelresonemang, ett moment 22. Detta är enligt mitt förmenande inte förenligt med god sed på arbetsmarknaden.

Eftersom ingen omplaceringsutredning vidtagits och A.E. inte kan anses ha fått något reellt omplaceringserbjudande finns ingen saklig grund för uppsägning av A.E."

Tragiskt... Vad blir nästa "offer you can't refuse"?

Se också SvD och Chefsingenjören.

/ Commander

torsdag 5 juli 2012

Carlskrona åter i elden!

Regeringen har beslutat att åter skicka HMS Carlskrona till Somalia. Bra beslut. Stående förband skall användas, inte stå i beredskap!

Dags att vila ut ordentligt under semestern, till hösten blir det full fart igen!

/ Commander

onsdag 16 maj 2012

Glädjande i piratkriget

När det gäller kampen mot pirater har det funnits få saker att glädja sig åt de senaste åren. Verksamheten ökar i såväl omfattning som utbredning. Nu kommer två nyheter som innebär en liten ljusning i kriget mot den organiserade brottsligheten som sjöröveriet utgör. De innebär inga stora framsteg, men är ändå två steg i rätt riktning.

För det första har EU-styrkor under tisdagen genomfört den första attacken mot piraternas baser iland.

För det andra ligger, enligt uppgift i Rikdag och Departement, för tillfället ett förslag om att tillåta rederierna att anställa beväpnad personal från privata säkerhetsföretag för att skydda fartyg, last, passagerare och besättning. Men för att det ska ske krävs ett tillstånd från Rikspolisstyrelsen. Tillståndet ska vara begränsat över en viss tid eller till en viss resa, enlig den nya lagen som enligt planerna ska träda i kraft den 1 januari 2013.

Båda dessa beslut är något som tidigare förespråkats på denna blogg och det är glädjande att det nu blir verklighet. I diskussionerna kring beväpnad personal ombord har det framförts många farhågor kring rättssäkerhet och regler för våldsanvändning. Jag delar de farhågorna och hade hellre sett att det är militär personal ombord som skyddar svensk sjöfart.

När så inte blev fallet är civila bevakningsföretag det näst bästa alternativet och förhoppningsvis innebär kravet på tillstånd från Rikspolisstyrelsen en viss säkerhet i sammanhanget.

/ Commander

onsdag 2 maj 2012

Belgrano 30 år

Idag är det exakt 30 år sedan kryssaren ARA Belgrano sänktes av ubåten HMS Conqueror. Klockan 15.57 den 2 maj 1982 avfyrade HMS Conqueror tre 21 tums torpeder av typen Mk 8 mod 4, det vill säga konventionella icke-trådstyrda torpeder.

File:ARA.Belgrano.sunk.svg

Två torpeder, med en stridsdel om 363 kg Torpex vardera, träffade ARA Belgrano. Den första sprängde bort förskeppet medan den andra trängde in och detonerade i aktra maskinrummet. Explosionen trängde upp genom däcken ovanför, bland annat till två mässar, och senare rapporter anger att 275 man dog i detonationen. Dessutom skadades kryssarens elförsörjning vilket fick till följd att de inte kunde skicka något nödmeddelande och inte heller hejda vatteninträngningen.

Belgrano fick snabbt slagsida åt babord och började sjunka med bogen först och 20 minuter efter anfallet gav fartygschefen, kommendör Héctor Bonzo, order om att överge fartyget. När de två eskorterande jagarna fick klart för sig att något hänt Belgrano var det redan mörkt och vädret hade försämrats.

Argentinska och chilenska fartyg lyckades de närmsta dygnen rädda 770 man, men 323 sjömän följde sitt fartyg i djupet.

Sänkningen av Belgrano skedde utanför den Total Exclusion Zone (TEZ), med 200 nM radie, som Storbritannien hade deklarerat kring Falklands. Detta faktum orsakade debatt om huruvida sänkningen var i enlighet med krigets lagar, vilket utnyttjades i den argentinska propagandan och det politiska spelet.

Syftet med den exklusiva zonen var att varna neutrala stater för att inom densamma pågick krigshandlingar och att dessa därmed skulle löpa en ökad risk. Den hade ingen som helst giltighet för fiendens stridskrafter, även om den argentiska juntan ville framhålla det i propagandan.

Folkrättsligt saknas dessutom grund för att överhuvudtaget upprätta en zon där andra regler för krigföringen skulle gälla. Kraven för att kunna bekämpa ett mål gäller alltid och överallt, oavsett vilka zoner en nation har deklarerat. ARA Belgrano deltog i en operation som utgjorde ett allvarligt hot mot den brittiska stridsgruppen och att den var utanför zonen är irrelevant. Såväl kommendör Héctor Bonzo som den argentiska regeringen har i efterhand erkänt att sänkningen var legitim. Området där ARA Belgrano sjönk är förklarat som krigsgrav av den argentinska kongressen.

Erfarenheterna från Falklandskriget har resulterat i förbättringar inom sjöstridskrafterna, kanske främst inom skyddstjänsten, något som förhoppningsvis kan förhindra onödiga förluster i människoliv i framtiden.

Denna dag skickar vi en tanke till de 323 sjömän som dog i mörkret och kylan för 30 år sedan.

/ Commander

onsdag 18 april 2012

Ny Försvarsminister

Regeringen har utnämnt Karin Enström (M) till ny Försvarsminister efter Sten Tolgfors. Enström är tjänstledig yrkesofficer i Amfibiekåren och har ett brett kontaktnät inom Försvarsmakten. Till detta kan läggas en både bred och djup erfarenhet från försvars- och säkerhetspolitik.

Annicka Engblom, en annan av de tänkbara kandidaterna till posten, framför sina gratulationer på sin blogg. Engblom skriver "Det kloka, självklara och i mitt tycke bästa valet föll på Karin Enström (M)..." Håller med om att Enström är ett klokt val som Försvarsminister. Det ännu klokare, mer självklara och i mitt tycke bättre valet hade varit Annicka Engblom (M). Enström kommer dock säkert att göra ett bra jobb.

Vissa kommentatorer raljerar på ett närmast smaklöst sätt över att Karin Enström "bara" är kapten. Många av Försvarsmaktens mest hängivna och engagerade officerare är kaptener. Graden visar hur många skolor en individ har passerat, inte den reella kompetensen. Dessutom kan det, i dessa sammanhang, vara en stor fördel att man inte har gått likriktarkurserna på Försvarshögskolan och att man inte är "du och bror" med generalerna.

Jag, och många med mig, önskar Kn Enström all lycka i det nya jobbet - det behövs!

Åter på frekvensen,

Commander