Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

fredag 8 november 2013

Struktur i debatten

Debattörerna Johan Wiktorin, ledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademin och redaktör för bloggen Försvar & Säkerhet, och Oscar Jonsson, doktorand vid King’s College och författare till bloggen Säkerhetspolitiska reflektioner, har påbörjat ett intressant samarbete:

"I det fortsatta sökandet efter nya former för att bli klokare, så har vi, Johan och Oscar, kommit överens om att pröva ett publikt och digitalt brevskrivande som ett sätt att samtala om svåra försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Denna form ger möjligheten gå på djupet och interagera. Det är få, svåra frågor som kan lösas med enbart ett replikskifte."

En strålande bra idé, vars utveckling det ska bli spännande att ta del av. Försvarsdebatten, så som den nu ser ut, spretar en hel del med inlägg högt som lågt om alltifrån nationell strategi och personalförsörjning till enskilda vapensystem eller delar därav. Inte att någon av dessa frågor är oviktig eller ointressant, men det är viktigt att debatten sker utifrån en någorlunda lika utgångspunkt. Att debattera Försvarsmaktens storlek, organisation eller utveckling utan att först diskuterat dess uppgifter eller i vilken säkerhetspolitisk miljö den är tänkt att verka är knappast fruktbart. 

Därför är det extra glädjande att deras första brevväxling kommer att handla om NATO, en fråga som oavsett vad man tycker eller vad som beslutas i framtiden, ändå kommer att ha avgörande betydelse för hur vi bäst utformar vår försvars- och säkerhetspolitik. Därmed är ett sådant beslut även avgörande för hur det militära verktyget ska utformas och användas. 

Som sagt, ett spännande nytt grepp som kommer att bli mycket intressant att ta del av. Det har förutsättningar att skapa struktur i debatten, en struktur som denna är i desperat behov av. 

Bra jobbat!

/ Commander

onsdag 6 november 2013

Frågor utan svar, hur länge kan regeringen ducka?

Riksdagsmannen och sjöofficeren Peter Jeppsson (s) ställde härom dagen en fråga till Försvarsminister Karin Enström om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att säkerställa att personalen kan behållas samt att beredskapen kan garanteras, med anledning av det förhalade beslutet om ombyggnad av korvetterna HMS Göteborg och HMS Kalmar. Fartygen ligger sedan länge och rostar i Örlogshamnen i väntan på att byggas om till vedettbåtar som ersättning för sex Bevakningsbåtar och HMS Jägaren. 

"Svaret" som presenterades var ett icke-svar av typen "Goddag, yxskaft!" vilket väckt såväl irritation bland berörda som löje över Försvarsministern. Det vittnar om bristande respekt mot såväl frågeställaren som mot uppdraget som Försvarsminister. Och mot Försvarsmaktens personal. Jeppsson ifrågasätter i tisdagens BLT om ministern egentligen förstått frågan, en fullt förståelig undran.

Idag ställde Peter Jeppsson ytterligare en fråga i ett lika angeläget ärende. Det handlar om modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall, ett beslut som har förhalats av regeringen i över ett år. HMS Gävle har legat avrustad vid kaj sedan hösten 2012 i väntan på beslut. 

Frågan som ställdes var:

När avser regeringen att fatta beslut avseende modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall så att riksdagens beslut om sju korvetter kan innehållas?

Vi är många som är nyfikna på svaret, men jag skulle bli mycket överraskad om det blir något annat än "någon gång i framtiden". 

Hur länge kan den borgerliga regeringen ducka för relevanta och angelägna frågor och hur länge kan de förhala för marinen livsviktiga beslut? Knappast längre än hösten 2014...

/ Commander