Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

torsdag 17 november 2011

Tänkbar ubåt

Försvarsmaktens analys av den misstänkta främmande undervattensverksamheten utanför Göteborg i september är nu klar rapporterar FM på sin hemsida.

Efter uppgifter om oförklarliga iakttagelser i havet utanför Göteborg den 12 september drogs en större spaningsoperation i gång. Den pågick till den 16 september. Ett antal ytstridsenheter från såväl 3.sjöstridsflottiljen som 17.bevakningsbåtskompaniet kunder snabbt sättas in tack vare den pågående övningen Northern Coast som genomfördes i vattnen utanför Göteborg. Att fartygen kunde sättas in inom rimlig tid får därför ses som en lycklig tillfällighet. Efter genomförd insats har ett analysarbete skett.

- Det som nu skett är ett mycket brett analysarbete där en av iakttagelserna är en bild, säger konteramiral Jan Thörnqvist, marintaktisk chef.

Några säkra slutsatser går inte att dra av analysarbetet, vilket inte är att förundras över. FM har mycket höga beviskrav när det gäller att bedöma undervattenskränkningar. Det går inte att utesluta främmande undervattensverksamhet, även om det mest sannolika är att observationen har en naturlig förklaring.

/ Commander

GP, SvD, DN, Expressen, BLT

fredag 11 november 2011

Ur led är tiden - NBG

Äntligen...!

Socialdemokraterna har insett att Sverige inte har råd att leda en av EUs två stående stridsgrupper, ett beslut som en gång drevs igenom av Göran Persson.  Tyvärr har inte regeringen nått samma insikt.

De borgerliga politikerna går i otakt med tiden och gör sitt bästa för att försvara det ursprungligen socialdemokratiska initiativet att Sverige med jämna mellanrum skall ha ledningen för en av de två stridsgrupper (EU BG) som ständigt står i beredskap som EU-gemensamt säkerhetspolitiskt instrument. 

Sverige har två gånger haft ledningen för Nordic Battle Group (NBG). Kostnaden för att sätta upp en stridsgrupp uppgår till miljarder varje gång det sker, även om siffrorna i debatten varierar. Det beror dock helt på hur man räknar och vad som ingår i beräkningarna. Oavsett summa är det något som belastar det redan anorektiska försvarsanslaget.

EU BG som säkerhetspolitiskt instrument har aldrig använts (ja, de enstaka soldater och enheter ur NBG som deltog i FL01 må ursäkta) och kommer sannolikt aldrig att användas. För att så skall kunna ske krävs konsensus mellan unionens samtliga medlemmar och det är som alla förstår en utopi.

Därför - lägg ned EU BG!

Ett alternativ till att slopa EU BG som koncept är att de europeiska länderna väljer att bygga upp en gemensam militär förmåga, något som ingen av de europeiska ledarna inte verkar se något behov av. De flesta västerländska länder är ju redan medlemmar i NATO och har som sådana tillgång till - och inflytande över - världens bäst fungerande försvarsallians. De har inget behov av ytterligare en säkerhetspolitisk organisation, och knappast ekonomi för det heller.

Låt oss nu inse att NBG må ha tjänat väl som ett verktyg för att lyfta armén ur invationsförsvarets djupa lera, men att det är fullkomligt värdelöst som säkerhetspolitiskt instrument. Ett mycket dyrt instrument dessutom som ingen vill eller vågar använda.

Det är dags för våra politiker att inse att vi inte har råd att kasta ut miljarder till ingen nytta bara för att de skall få några få poäng i Bryssel. Därtill är vår försvarsbudget alltför mager.

/ Commander