Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

onsdag 18 april 2012

Ny Försvarsminister

Regeringen har utnämnt Karin Enström (M) till ny Försvarsminister efter Sten Tolgfors. Enström är tjänstledig yrkesofficer i Amfibiekåren och har ett brett kontaktnät inom Försvarsmakten. Till detta kan läggas en både bred och djup erfarenhet från försvars- och säkerhetspolitik.

Annicka Engblom, en annan av de tänkbara kandidaterna till posten, framför sina gratulationer på sin blogg. Engblom skriver "Det kloka, självklara och i mitt tycke bästa valet föll på Karin Enström (M)..." Håller med om att Enström är ett klokt val som Försvarsminister. Det ännu klokare, mer självklara och i mitt tycke bättre valet hade varit Annicka Engblom (M). Enström kommer dock säkert att göra ett bra jobb.

Vissa kommentatorer raljerar på ett närmast smaklöst sätt över att Karin Enström "bara" är kapten. Många av Försvarsmaktens mest hängivna och engagerade officerare är kaptener. Graden visar hur många skolor en individ har passerat, inte den reella kompetensen. Dessutom kan det, i dessa sammanhang, vara en stor fördel att man inte har gått likriktarkurserna på Försvarshögskolan och att man inte är "du och bror" med generalerna.

Jag, och många med mig, önskar Kn Enström all lycka i det nya jobbet - det behövs!

Åter på frekvensen,

Commander