Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

måndag 26 september 2011

Kirov - en sittande fågel eller säkerhetspolitisk maktfaktor?

Såväl Gyllenhaal och Försvar och Säkerhet har kommenterat uppgifterna från Rianovosti att tre atomdrivna ryska robotkryssare skall rustas upp. Detta medför som alla förstår en ansenlig ökning av den ryska marina förmågan.

Även Observationsplatsen har en artikel om händelsen och det är som vanligt en bra och överskådlig sammanställning. Av kommentarerna att döma behövs dock ett förtydligande om vad detta har för betydelse för Sverige.

Svaret på det är, skulle jag vilja hävda, i princip ingen alls.

En Kirov-kryssare är främst avsedd för blue water operations, vilket också är anledningen att de kommer att baseras i Norra respektive Stilla havs-marinen men inte i Östersjön. Som de senaste årens ryska övningar visar är det dock fullt möjligt att flytta omfattande tonnage från Norra marinen till Östersjön, men man bör ställa sig frågan vad syftet skulle vara med det?

Kirov är ursprungligen byggd för att jaga amerikanska hangarfartygsstyrkor på det öppna havet, inte för operationer i innanhav som Östersjön. Skulle hon i en krissituation operera i Östersjön skulle hon utsättas för risker som vida överstiger eventuella fördelar.

Så länge det finns en U212 eller Gotlandsubåt till sjöss är det endast en tidsfråga innan kryssaren gör ubåten sällskap i djupet. Ubåtsjakt är svårt i vanliga fall, i Östersjön extremt svårt. Att skydda ett värdefullt mål som Kirov i trånga och grunda farvatten kräver mycket stora resurser och även om dessa skulle vara tillgängliga ger de inte någon som helst garanti för fartygets säkerhet. Se bara hur HMS Gotland opererade kring de amerikanska hangarfartygsgrupperna härom året - och det var i Stilla havet, vilket knappast kan kallas grunda och trånga farvatten.

De flesta nationer har huggit upp sina slagskepp och det är endast ett fåtal som fortfarande har kryssare i drift. Varför upprustar Ryssland då dessa till synes utdöda dinosaurier? Därom kan man endast spekulera, naturligtvis utgör Kirov en maktfaktor vartsomhelst hon seglar i världen. Se bara hur den svenska debatten beskriver utplaceringen av långräckviddigt luftvärn i Kaliningrad. Samma robot finns ombord Kirov och dess effekt kan därmed projiceras på vilket kustområde som helst kring jorden. Till detta skall läggas övriga robottyper som hon kan komma att utrustas med.

Ryssland får därmed en ökad möjlighet att utöva Sea Power runt om klotet - i fred, kris och krig. Men det kan också finnas andra orsaker till att fartygen upprustas. Åtgärden är en säkerhetspolitisk markering i sig själv, då Ryssland genom denna satsning säger till omvärlden att de är redo och villiga att ta en större roll i den globala säkerhetspolitiken.

Vidare är ett fartyg som Kirov en symbol för Ryssland och visar att Ryssland är en nation med makt och styrka. Därmed fyller fartyget i princip samma funktion som regalskeppen under 1600-talet, som inte endast var till för att slåss i sjöslag utan även fyllde en viktig roll som symbol för stormakten.

Jag skulle vilja hävda att det endast är inom detta område som upprustningen av kryssarna har betydelse för Sverige. Det är en signal om att den ryska upprustningen fortsätter och att Ryssland har ökande säkerhetspolitiska ambitioner. Fartygen är knappas något hot mot Sverige som nation, eller vår förmåga att försvara Gotland. Det finns gott om andra stridskrafter som skulle kunna utgöra ett sådant hot, om den säkerhetspolitiska utvecklingen tog en sådan vändning…

/ Commander

5 kommentarer:

 1. Praktiskt så har det även den effekten att Rysslanda förmåga att visa makt globalt gör det svårare för andra länder att stödja oss vid en lokal kris.

  SvaraRadera
 2. Vid en escalerande konflikt mellan Nato och Ryssland utgör Kirov med samverkande marina stridskrafter vid gruppering i Nordsjön Kattegatt eller Skagerack ett klart försvårande/hindrande drag för Nato att framflytta marina stridskrafter,verka med luftstridskrafter inom S400 porte resp SS-N-27.
  Tanken är då enligt försvarsbeslutet att vi skall kunna ta emot hjälp vilket i praktiken var tänkt Storbritanien USA. Tyskarna och Polackerna kommer att vara fullt upptagna med Eagle Guardian.
  Jag ser en del svårigheter för Sverige att ta emot hjälp den vägen på sikt och Kirov försvårar definitivt.
  Delar analysen att de nog inte utgångsgrupperar i Östersjön så länge ubåtshotet är eliminerat (Spetznaz?)och de danska sunden under kontroll.

  SvaraRadera
 3. @ Entreprenören & jan-olov:
  Ja, andra länders vilja och förmåga att stödja oss i en kris kan självklart ifrågasättas. Kirov är också en maktfaktor att räkna med, dock inte främst i våra farvatten, men hon kan påverka indirekt.

  Hennes roll i ett lågkonfliktscenario är huvudsakligen som en diplomatisk påtryckning, i en större konflikt finns hennes uppgifter till sjöss på världshaven.

  Jag ser svårligen att hon, vid en eskalerande konflikt mellan NATO och Ryssland, skulle uppträda i Nordsjön. Även Nordsjön, för att inte tala om Skagerak och Kattegatt, är i dessa sammanhang att räkna till trånga och grunda farvatten.

  Ubåtsjakt är mycket svårt även i dessa vatten och ubåtar utgör därmed ett överhängande hot mot Kirov. Närheten till landmassan och fiendens baser, och den begränsade reaktionstid detta innebär, gör ett uppträdande i Nordsjön än farligare. Om man dessutom till detta lägger avståndet till egna baser och det skydd dessa kan ge, gör det operationer i Nordsjön för Kirov osannolika.

  / Commander

  SvaraRadera
 4. Varför tog Ronald Reagan slagskeppen i Iowaklassen i drift? De var museiföremål och att renovera dem var ett av de dyrast möjliga sätten att frakta kryssningsrobotar. Deras funktion var att de var imponerande för både den amerikanska befolkningen som Ronald Reagan gjöt mod i genom rustningar, positiva budskap och kreditdriven konsumtion och de imponerade på andra länder då många har en fascination för grova kanoner, de var del av Reagans mål att förmå Sovjet att rusta ihjäl sig.

  Jag tror att renoveringen av Kirov klassen fyller samma syften, det är ett snabbt sätt att skaffa imponerande prestigefartyg. Dessutom är det klokare än att ödsla pengar på att skaffa dagens regalskepp, hangarfartyg, med stora hangarfartyg kan man snacka om att placera alla ägg i en svindyr korg.

  SvaraRadera
 5. @ Magnus Redin: delar din uppfattning.

  / Commander

  SvaraRadera