Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

fredag 8 november 2013

Struktur i debatten

Debattörerna Johan Wiktorin, ledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademin och redaktör för bloggen Försvar & Säkerhet, och Oscar Jonsson, doktorand vid King’s College och författare till bloggen Säkerhetspolitiska reflektioner, har påbörjat ett intressant samarbete:

"I det fortsatta sökandet efter nya former för att bli klokare, så har vi, Johan och Oscar, kommit överens om att pröva ett publikt och digitalt brevskrivande som ett sätt att samtala om svåra försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Denna form ger möjligheten gå på djupet och interagera. Det är få, svåra frågor som kan lösas med enbart ett replikskifte."

En strålande bra idé, vars utveckling det ska bli spännande att ta del av. Försvarsdebatten, så som den nu ser ut, spretar en hel del med inlägg högt som lågt om alltifrån nationell strategi och personalförsörjning till enskilda vapensystem eller delar därav. Inte att någon av dessa frågor är oviktig eller ointressant, men det är viktigt att debatten sker utifrån en någorlunda lika utgångspunkt. Att debattera Försvarsmaktens storlek, organisation eller utveckling utan att först diskuterat dess uppgifter eller i vilken säkerhetspolitisk miljö den är tänkt att verka är knappast fruktbart. 

Därför är det extra glädjande att deras första brevväxling kommer att handla om NATO, en fråga som oavsett vad man tycker eller vad som beslutas i framtiden, ändå kommer att ha avgörande betydelse för hur vi bäst utformar vår försvars- och säkerhetspolitik. Därmed är ett sådant beslut även avgörande för hur det militära verktyget ska utformas och användas. 

Som sagt, ett spännande nytt grepp som kommer att bli mycket intressant att ta del av. Det har förutsättningar att skapa struktur i debatten, en struktur som denna är i desperat behov av. 

Bra jobbat!

/ Commander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar