Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

måndag 29 november 2010

Skam på torra land! - kompletterad

Chefsingenjören, en av de mer namnkunniga försvarsbloggarna, beskriver en fullkomlig absurditet på sin blogg. 

Han har sedan en tid varit på väg till Afghanistan med rotation i december. Principfast som han är svarade han nej på att teckna ett nytt anställningsavtal in blanco. Förra veckan under pågående NATO-kurs i Holland mottog han per SMS besked om att inställa sig i Stockholm idag måndag för att delges uppsägningsbesked.

Han blir alltså uppsagd - via SMS - medan han förbereder sig för att åka till Afghanistan med motivet att han svarat nej på frågan om internationell tjänstgöringsskyldighet. Katastrof!

Stå på Dig, CI. Jag hoppas verkligen du orkar dra detta till rättslig prövning.

KOMPLETTERAD 301109A4:

Det skall bli mycket intressant att följa processen och höra FM motivering till uppsägningen, CI pekar tydligt på oklarheterna som råder i frågan.

Beslutet om internationell tjänstgöringsskyldighet var "strategically and financially perverse" för att citera ett antal brittiska flaggmän i en annan fråga. Den negativa effekten av beslutet på FM strategiska attraktionskraft och kostnaden i förlorad kompetens och bad-will för FM kan knappast överdrivas.

Beslutet var helt onödigt att ta i detta läge. När lagen om Utlandsstyrkan upphör vid årsskiftet faller frivilligheten också. Då är det inte någon arbetsträttslig skillnad mellan en kommendering till Boden, Bryssel eller Burundi. Det hade vi kunnat hantera genom normal personalplanering.

Hur FML skall hantera de långsiktiga effekterna av det förhastade beslutet har jag svårt att se.

/ Commander

4 kommentarer:

 1. Bra att du tar upp detta, Commander.

  En sjöman kommer när han kan och går när han vill. Detta gäller nog även för piloter.

  Om CI vill sluta så gör han det, men ingen skall tvinga honom på så här lösa grunder.

  SvaraRadera
 2. Efter att ha läst Chefsingenjörens beskrivning av det bisarra övergrepp han utsatts för av sin arbetsgivare, vilken dessutom har som strategisk målsättning att stärka bilden av sig själv som en attraktiv sådan, är det inte utan att man undrar; hur tänker de ”Moder Sveas finest”?
  Hur resonerar personerna i försvarsmaktsledningen och de andra cheferna i högkvarteret?
  Vad rör sig bakom pannbenen på förbandscheferna? Hur i hela friden kan det bli så fel?

  En onekligen intressant inblick i denna slutna värld kan man få om man läser de minnesanteckningar som fördes vid redovisningen av en gruppuppgift vid ÖB senaste chefsmöte, som avhölls den 16 november. Mötets deltagare, chefer i högkvarteret ner till avdelningschefsnivå och chefer för organisationsenheter (förband, skolor och centrum), indelades i fyra grupper för att diskutera och redovisa följande frågeställningar:

  • Hur är stämningen och framtidstron i organisationen?
  – Eventuella förslag på åtgärder?

  • Vad väljer ni som förbandschefer
  – Säga upp övertalig personal gentemot IO 14 och PROD 14 ?
  – Avveckla förmågor/delförmågor

  Snillen spekulerar eller dumskallarnas sammansvärjning, sjukdomsinsikt eller förnekelse – döm själva. Här följer gruppernas redovisningar:

  Grupp 1:
  • Eleverna på skolor upplever framtidstro men obalanser i FM oroar dem.
  • Vissa medarbetare på förbanden skrev under det nya avtalet med "knuten näve".
  • Omgaloneringsfrågan har sprängkraft, -rätt timing är viktigt. Det är OK att tjänstgöra med högre grad på lägre befattning.
  • De nyligt anställda soldaterna är "på hugget". -förväntansfulla.
  • Införande av PRIO väcker viss oro i organisationen.
  • Vissa personalkategorier oroas över att de kommer att köras för hårt avseende deltagande i insatser.
  • Kan bli svårt att rekrytera till nationella skyddstyrkorna.
  • FM behöver få bättre kontakt med sina reservofficerare.
  • Frivilligorganisationens 600 000 "ambassadörer" - hur ska de nyttjas bl a avseende rekrytering? Finns potential outnyttjad.
  Sammanfattning:
  • Ingen dålig stämning, men det finns en oro.
  • I valet mellan uppsägningar och förmågor: uppsägningar, dock -se över omstruktureringar och nyttjande av likartade resurser, t ex tekniker.
  • Pendlas resurser bort, -kostnader för pendling kan minskas?

  Grupp 2:
  • Mycket att göra men att sätta upp nya förband upplevs positivt.
  • Oro finns angående omgalonering och int. arbetsskyldighet.
  • Det finns ett förtroendeglapp till högsta ledningen.
  • Avseende bloggar "- ta befälet över diskussionerna."
  • Allt genomförs samtidigt.
  • FM bör bli tydligare och trognare till de uppdrag som vi har.
  • Angående frågeställningen så kunde gruppen inte enas om ett svar:
  • -problematiskt att utgöra positiv arbetsgivare samtidigt med uppsägningar.
  • -Det finns processer i FM som hanterar samma ärenden.
  • -Har vi för höga ambitioner avseende teknik i FM? Måste vi ha det senaste eller kan vi nyttja den materiel vi har längre?

  Grupp 3:
  • Gruppdiskussionen startade i positiva termer för att därefter bli mörkare.
  • Oro finns angående IO14 och PROD14 ang t ex bemanning.
  • Avdömningar krävs.
  • Verksamhetssäkerhet diskuterades från flera förband.
  • Högt tempo avseende operationer oroar, kommer det bli så?
  • HR-funktionen utsatt, GSS, resoff m m, svårt att klaras av.
  • MAU vid ett av förbanden i gruppen visade på -toppstyrning/centralstyrning. Förtroendet för ledningen har nedgått.
  • Fråga 2: förordar ej uppsägning men behövs eventuellt skäras i förmågor.

  Grupp 4:
  • Oro finns för att resurser och uppgifter inte harmoniserar.
  • Läget är ljusare än vad facket redovisar.
  • Mer delaktighet från förbanden önskas.
  • Det upplevs att det finns två högkvarter.
  • Bättre långsiktighet önskas.
  • Fråga 2: övertalighet måste omhändertas. Om tvunget: uppsägning och behåll förmåga/or.

  SvaraRadera
 3. Utan att ha en internationell arbetsskyldighet i din anställning kan inte arbetsgivaren med ett arbetsledningsbeslut beordra dig att omgruppera till en plats utanför Sverige. Det har ingenting med Lagen om utlandsstyrkan att göra.

  SvaraRadera
 4. @ Sinuhe:
  Jag är inte jurist (tack och lov!). Enligt "Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal" femte kapitlet, första paragrafen "får den som tjänstgör vid Försvarsmakten beordras att fullgöra tjänsteuppgifter i ett annat land."

  Jag kan inte tolka det på annat sätt än att FM, genom normal personalplanering, kan kommendera officerare, soldater och sjömän till tjänst utomlands. Kan du?

  / Commander

  SvaraRadera