Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

tisdag 21 juni 2011

Beväpning av Visby-korvetter

Arbetet med att färdigställa de fem korvetterna av Visby-klass fortsätter. Fartygen har varit i drift i version 4 sedan slutet av 2009 och har bedrivit övningar och insatser med mycket gott resultat. Senast genomförde HMS Helsingborg och HMS Härnösand Flag Officer Sea Training (FOST) i Storbritannien varvid de erhåll ett utomordentligt betyg. “Ni har förutsättningarna och förmågan att ingå i en NATO-stridsgrupp vid en insats, gratulerar!” löd budskapet från Royal Navy´s examensförättare. Samtidigt fortsätter provtursverksamheten med HMS Karlstad.

Försvarets Materielverk (FMV) har under våren genomfört ett antal tester inför installationen av Visby-korvetternas huvudbeväpning Robot 15. Testerna syftar till att söka svar på ett antal frågor om vad som händer i samband med att en robot avfyras inifrån fartyget. Många har ifrågasatt hur en robotavfyrning skall kunna genomföras från ett slutet utrymme och såväl amatörer som initierade bedömare har uttryckt farhågor och diskuterat alternativa lösningar. Det främsta diskussionsämnet har rört värmeutveckling och rökgasevakuering. En tänkbar teknik som presenterats är en sluten tub där rökgaserna leds ut åt samma håll som roboten flyger, på motsvarande sätt som vid vertikal avfyrning.

Efter ett antal prototyptester har FMV nu genomfört ett så kallat serietest, då man använder den faktiska materielen. Nedan visas en video från testet.

---
Videon är tillfälligt borttagen.
---

Som framgår av videon har man valt en en annan lösning där rökgaserna från robotutskjutningen leds genom en kanal och ut genom bordläggningen på andra sidan fartyget. Av videon att döma verkar tekniken fungera som avsett men naturligtvis måste alla mätdata och bilder analyseras noga innan resultatet kan presenteras.

Om allt pekar åt rätt håll kommer nästa prov att ske på en av Visbykorvetterna och slutligen kommer en fullständig verifikationsskjutning med all funktionalitet att genomföras innan robotsystemet installeras på samtliga fem Visbykorvetter.

Kollegan Skipper rapporterar om ett bakslag för Visby-projektet. Det handlar om att endast två av fem fartyg kommer att kunna basera helikopter ombord. Att bygga fartyg som blir godkända som flygplatser är en kostsam historia vilket troligen är anledningen till ambitionsminskningen. Förhoppningsvis är detta endast en tillfällig anpassning med målsättning att även utrusta övriga fartyg i serien med denna möjlighet i framtiden.

Att basera helikopter ombord fartyg är en lösning som ger båda systemen förstärkta förmågor, fartyg och helikopter är "mutual force multipliers" som tidigare diskuterats.

/ Commander

10 kommentarer:

 1. Ja, Visbykorvetterna som projekt är en sorglig följetong. Att det gått bra för svenska beättningar när man genomgått FOST är ett bra betyg till vår allmänna standard. Vid FOST räds man nämligen inte att såga det som sågs bör. Det är en rejäl anspänning för besättningarna att försöka passera detta nålsöga.

  Att sedan fartyget inte är fit for fight frånser man klokt nog.

  Idag går vi åter mot mörkare tider och dagarna blir allt kortare. Vi får hoppas att det stundande mörkret inte innefattar våra "nya" korvetter.

  SvaraRadera
 2. Visby-korvetterna är färre, men större än de närmast föregående svenska ytstridsfartygen, som de avsetts ersätta.

  De synes ej ändamålsenligt om Visby, som planerats och avbildats på sprängskisser av fartygsklassen, inte bestyckas med åtta (8) robotar RBS 15. Om dessa är av versionen Mk III kan de förutom sjömål dessutom användas för kvalificerad långräckviddig precsionsbekämpning av markmål.

  Det bör inte uteslutas att det är kostnadseffektivt att med Visby uppträda med en mix av "gamla, enkla och betalda" robotar för ren sjömålsbekämpning och därtill några tuber med Mk III för markmål. Så länge som gamla robotar är operativa hos exportkunder, så kommer de att vara funktionsdugliga också för svenskt bruk.

  - Efter att ha tittat igenom filmen inställer sig den måhända amatörmässiga frågan hur i hela fridens namn åtta stycken bakblåsarrangemang på vapendäck kommer att inverka på personalrörligheten mellan Visbys främre inredning och lastdäck?

  Gustav Wasa

  SvaraRadera
 3. Rörligheten går nog an, men besättningssamlingar och uppställningar lär få flytta till lastdäck eller upp på väderdäck, precis som Marin personal gjort i tidigare fartyg. Den kyrkliknade känslan på vapendäck lär måhända förändras något. Det är ju heller inga fregattbesättningar myndigheten valt att bemanna fartygen med. Varit i en ubåt nå'n gång?


  Master & Commander

  SvaraRadera
 4. @ Sumatra:
  Ja, PROJEKTET Visby är inget att vara stolta över. Tyvärr verkar synen på projektet smitta av sig på FARTYGET Visby, vilket är helt felaktigt. Fartyget är världsklass! Några punkter återstår dock, där den största utmaningen är just robotinstallationen. Som synes har FMV och industrin en, som det verkar, fungerande lösning och jag har inga farhågor att de inte kommer att få installationen operativ inom kort.

  Luftvärnsrobot är det enda som kommer att saknas på Visby version 5 men där har ju våra politiker och generaler redan dömt av...

  @ GW:
  Tyvärr har Sverige, mig veterligt, inte för avsikt att köpa in RBS15 Mk III. De nuvarande robotarna saknar markmålsförmåga, men i övrigt håller de hög klass för det de är avsedda.

  När det gäller rörligheten inombords har Master & Commander behandlat den.

  / Commander

  SvaraRadera
 5. @Commander Mycket bra inlägg. Du gör ett viktigt jobb som balanserar debatten om Visby. Dock finns det fortfarande många som inte har kunskapen eller viljan att lyfta blicken tillräckligt för att kunna se skillnaderna mellan ett projekt och en färdig produkt.

  Jag delar helt din uppfattning om att projektets ambition i sig kan ifrågasättas men absolut inte Visbys kapacitet. Den som gör det saknar kunskap och insikt.

  /Atlas

  SvaraRadera
 6. @Commander, GW
  Nog har vi beställd Mk3 till våra Visbykorvetter. Detta gjordes 2007. Men om det är Rbs15M eller Mk3 som blir operativa på Visbysystemet inledningsvis vet jag ej. Köpet av Mk3 har även "bekräftats" av bloggaren Skipper i en diskussion angående RBS15 tidigare i år på hans blogg. Dock tycker jag att det är märkligt tyst angående Mk3 på Visbysystemet..

  "Saab Bofors Dynamics has signed a contract with FMV (the Swedish Defence Materiel Administration) for the supply of the RBS15 Mk3 System to the Visby-class corvettes."

  http://www.saabgroup.com/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2007---11/Saab-has-signed-a-contract-regarding-RBS15-Mk3-System-for-Swedish-Navy/

  Märkligt är det också att nyheten angående installationsarbetet av RBS15 på Visby har tagits bort från fmv.se. Någon som vet varför?

  /H

  SvaraRadera
 7. Ursäkta, men vad det Visby är så bra på? Uv? Mw? Lf? Ys? Asymmetrisk krigföring? Det skulle kanske vara traditionell ys fartyg vs fartyg som Visby har en teoretisk bättre förmåga i framtiden med fungerande rb-installation. Men i de övriga dimensionerna samt ys med lufthot haltar tyvärr Visby betänkligt.

  Visby är den i särklass viktigaste förklaringen till att sv flottan har imploderat och inte lyckas ta sig upp från det avgrundsdjup den hamnat i. Skrota fartygen, gå samman med finnarna och köp fler enheter ur samma serier de köpt och se till att samutnyttja skolor etc.

  SvaraRadera
 8. @ H:
  Du vet uppenbarligen mer än jag. Uppgifterna från SAAB är dock från november 2007, så jag kan tänka mig att sakernas tillstånd ändrats något sedan dess.

  @Anonym 20.19:
  Du vet uppenbarligen MINDRE än jag. Visby är bättre än en traditionell korvett inom samtliga ovan nämnda områden.

  Det skall erkännas att hon har begränsningar när det gäller områdesluftförsvar då hon tyvärr saknar lv-robot, men det är en ekonomisk avvägning grundad på bristande förståelse för sjökriget hos de som beslutar. Hon har dock bättre luftförsvarsförmåga än något av våra tidigare ytstridsfartyg har haft.

  De finska fartygen som jag antar du avser har inga fördelar över Visby.

  Jag är inte säker på att svenska Flottan imploderat mer än övriga Försvarsmakten och den allmänna nedgången i försvarsförmåga kan knappast skyllas på Visby. En mer trolig orsak till nedgången är decennier av minskade försvarsanslag och skapandet av en funktionsstyrd Försvarsmakt där ingen har överblick och förmåga att fatta välavvägda beslut.

  / Commander

  SvaraRadera
 9. Mnja, nu skulle jag inte påstå att jag vet mer än dig, Commander. Det enda jag gjort är ju faktiskt att läsa ett pressmeddelande...

  Dock kan man läsa på SAABs sida Angående RBS 15 Mk3 att: "RBS15 Mk3 is in production for Germany, Poland and Sweden and deliveries are in progress. ". Sidan uppdaterades senast 18 januari 2011 så där har vi nog en bekräftelse på att systemet inte avbeställts. Dessa öppna uppgifter är dock allt jag har att gå på..

  http://www.saabgroup.com/en/Land/Weapon-Systems/Vehicle_Weapon_System/RBS15_Mk3_Surface_to_Surface_Missile_SSM/In_use/

  /H

  SvaraRadera
 10. Att basera en hkp ombord på en Visby korvett är inte något som låter sig göras lätt. Att landa och tillfälligt stå på helikopterdäck en dag är något helt annat än ombordbasering.

  Jämför med den personal och mängd utrustning som krävdes under ME02 på HMS Ckr för att kunna basera HKP15 ombord. Att det sedan bara går att landa med en en HKP15 eller Sea Lynx ombord beroende på storlek gör det inte lättare. HKP15 må ha fungerat under ME02 men det krävdes mycket arbete, personal och rd mtrl. Utrymmet ombord på fartyget Visby är som alla vet relativt begränsat.

  Att utnyttja Visby som tillfällig bas tillsammans med ett stödfartyg av den typ som nu projekteras tror jag är ett mycket lämpligt koncept.

  Jag tycker definitivt att varje Visby korvett skall ha en helikopterlandningsplats, men att sträcka sig så långt som att basera en HKP15 ombord tror jag inte på.

  /C

  SvaraRadera