Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

onsdag 29 juni 2011

Piraterna trotsar monsunen och obeväpnade fartyg

Piraterna utanför Somalia trotsar monsunregn och hög sjö, även om anfallet inte lyckades denna gång. Man kan inte annat än förundras över deras mod, eller kanske snarare deras desperation.

I söndags anfölls det singaporianska bulkfartyget SAGAR RATAN om 61664 dödviktston, cirka 60 nautiska mil utanför Omans kust, uppger Shiptalk. Två skiffs, vardera med fem pirater ombord anföll SAGAR RATAN i grov sjö under dess färd mot Adenviken.

Piraterna besköt fartyget med granatgevär (RPG) och lyckades komma så nära att de kunde haka fast en stege över relingen. Då detta skedde hade dock besättningen på handelsfartyget skickat ett nödmeddelande till örlogsfartyg i området.

Kombinationen av sjöstridskrafternas ingripande, passiva säkerhetsåtgärder från besättningen och svåra väderförhållanden fick piraterna att avbryta attacken.

Återigen har ett antal sjöfartsanställda blivit beskjutna på sin arbetsplats vilket, trots den lyckliga utgången, naturligtvis skapar trauman för personalen.

Annars har monsunperioden inneburit svårigheter för piraterna och därmed en stunds anstånd för sjöfarare i området. Detta gäller dock inte besättningen på MV SUEZ som, efter att ha släppts av piraterna efter 317 dagar i fångenskap, återigen attackerades. Som om inte detta var nog fick fartyget, som hade fått slut på bränsle, slagsida och sjönk. Besättningen om 23 man räddades av ett pakistanskt örlogsfartyg, troligtvis fregatten PNS BABUR.  

Anfallet mot SAGAR RATAN var nära att lyckas trots passiva motåtgärder och hårt väder. Att sjöstridskrafter råkade finnas i närheten får ses som en lycklig omständighet. Det är som alla förstår svårt och farligt att borda ett fartyg långt ute till sjöss även utan att bli beskjuten. Hade fartyget haft beväpnad militär personal ombord hade angreppet garanterat misslyckats och ett antal sjömän hade sluppit skräcken för månadslång fångenskap, tortyr och död.

Regeringens utredare skall enligt uppgift presentera resultatet av utredningen på torsdag. Förhoppningsvis föreslår han åtgärder som säkrar liv och frihet för svenska sjömän på uppdrag i farliga vatten.

/ Commander

7 kommentarer:

 1. Om jag så bara får önska mig en sak av den rapporten så skulle det vara att den ej garanterar fri lejd för beväpnad personal från "bevakningsföretag".

  Tillse i första hand att fartyg som passerar når upp till rekommendationer från de sjösäkerhets-, samarbetsorgan som finns tillsammans med tekniska lösningar.

  mvh

  Johan

  SvaraRadera
 2. Johan:
  Håller med! Det är just därför det behövs tydliga regler i ärendet. Dessa regler måste medge tillräckligt skydd för fartygen, på ett moraliskt och juridiskt korrekt sätt, vilket inte inbegriper legosoldater eller skumma "säkerhetsföretag". Endast passiva åtgärder förslår inte långt, taggtråd och vattenkanoner stoppar inte kulor och granater.

  Om reglerna inte medger detta ser jag två konsekvenser - antingen kommer de anställda ombord att få fortsätta leva med hot om våld, tortyr och död, vilket är helt oacceptabelt; eller så får arbetsgivaren flagga om fartygen till en stat som medger adekvat skydd.

  Det bästa alternativet är att fartygen skyddas av militär personal som är utrustad, utbildad och övad att, som en yttersta åtgärd, nyttja våld.

  Försvarsmakten är till för att skydda svenska intressen nationellt och internationellt. Frihet, liv och säkerhet för svenska sjömän och att säkra den livsnödvändiga sjöfarten till och från Sverige måste ses som ett svenskt inresse.

  När det gäller kostnaden så borde den bli marginell - Försvarsmakten betalar redan soldaternas löner, utbildning och övning. Det tillkommande kostnaderna blir därmed klart hanterbara.

  / Commander

  SvaraRadera
 3. Lite ur den krassa verkligheten, utredningar och önskedrömmar till trots!

  Ur Aftonbladet 2011-07-01
  Vakter beväpnade med automatvapen och gevär skyddar för första gången svenskflaggade fartyg mot pirater runt Indiska oceanen.
  – Situationen har eskalerat, säger Peter Jodin, sjösäkerhetsansvarig på Wallenius.
  Nu har svenskaflaggade fartyg för första gången kallat in beväpnade vakter för att skydda sig. Wallenius har gjort en egen utredning om situationen och kommit fram till att de beväpnade vakterna inte strider mot lagen
  Enligt Håkan Friberg, vd för Sveriges Redareförening är det upp till rederierna själva att göra nödvändiga säkerhetsbedömningar. Han säger till TT att han har förståelse för att de väljer att anlita beväpnade vakter.
  – Den här metoden är tyvärr den bästa och jag är helt införstådd med att man gör så här.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. Ett amatöraktigt beslut från deras sida... dessutom djupt tragiskt ur ett samhällsperspektiv.

  mvh

  Johan

  SvaraRadera
 5. Vad menar du Johan, på vilket sätt skulle det vara amatörmässigt? I skrivande stund hålls 19 fartyg kapade och ca 600 besättningsmän hålls gisslan. Förhandlingarna kan ta upp till 6 månader och under den tiden torteras besättningen för att sätta press på rederiet. Precis som beskrivits ovan beskjuts fartygen regelbundet med automatgevär och raketgevär. På vilken annan svensk arbetsplats får man acceptera det? Tycker det är ansvarsfullt att skydda sina medarbetare. Snarare du som uppvisar amatörmässig och naiv okunskap. / Niklas

  SvaraRadera
 6. Jag tar mig friheten att citera ett inlägg gjort i Linkedin av Stephen Askins. Sjörättsjurist vid Ince&Co., och tidigare Royal Marines Commando;

  "I recently looked at the last 60 attacks as reported by one Maritime security firm so the souce of information was constant.

  7% were hijacked
  10% were saved by way of direct naval action
  28% of attacks thwarted by armed security
  61% thwarted by BMP or robust defence on board.

  raesonable to assume that had the 28% not had armed guards perhaps a couple of others would have been hijacked. The majority though would have avoided attack by good seamanship."

  Betydelsen av beväpning är något överdriven men kan ge moraliskt stöd till en besättning. IMO och internationella redareföreningen har utgivit "guidelines" hur man skall gå till väga när man hyr beväpnade vakter.

  SvaraRadera
 7. För aktuella siffror ang pirateriet och ökad våldsanvändning, se ny rapport från IMB eller artikel i Journal of Commerce (online).

  Att säga att beväpnade säkerhetsteam primärt är ett moraliskt stöd är direkt fel och baserat på okunskap. Det finns idag inget fartyg som kapats som haft beväpnade team ombord. Tvärtom avbryter piraterna sina angrepp när flares och/eller varningsskott avlossas.

  SvaraRadera