Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

onsdag 2 maj 2012

Belgrano 30 år

Idag är det exakt 30 år sedan kryssaren ARA Belgrano sänktes av ubåten HMS Conqueror. Klockan 15.57 den 2 maj 1982 avfyrade HMS Conqueror tre 21 tums torpeder av typen Mk 8 mod 4, det vill säga konventionella icke-trådstyrda torpeder.

File:ARA.Belgrano.sunk.svg

Två torpeder, med en stridsdel om 363 kg Torpex vardera, träffade ARA Belgrano. Den första sprängde bort förskeppet medan den andra trängde in och detonerade i aktra maskinrummet. Explosionen trängde upp genom däcken ovanför, bland annat till två mässar, och senare rapporter anger att 275 man dog i detonationen. Dessutom skadades kryssarens elförsörjning vilket fick till följd att de inte kunde skicka något nödmeddelande och inte heller hejda vatteninträngningen.

Belgrano fick snabbt slagsida åt babord och började sjunka med bogen först och 20 minuter efter anfallet gav fartygschefen, kommendör Héctor Bonzo, order om att överge fartyget. När de två eskorterande jagarna fick klart för sig att något hänt Belgrano var det redan mörkt och vädret hade försämrats.

Argentinska och chilenska fartyg lyckades de närmsta dygnen rädda 770 man, men 323 sjömän följde sitt fartyg i djupet.

Sänkningen av Belgrano skedde utanför den Total Exclusion Zone (TEZ), med 200 nM radie, som Storbritannien hade deklarerat kring Falklands. Detta faktum orsakade debatt om huruvida sänkningen var i enlighet med krigets lagar, vilket utnyttjades i den argentinska propagandan och det politiska spelet.

Syftet med den exklusiva zonen var att varna neutrala stater för att inom densamma pågick krigshandlingar och att dessa därmed skulle löpa en ökad risk. Den hade ingen som helst giltighet för fiendens stridskrafter, även om den argentiska juntan ville framhålla det i propagandan.

Folkrättsligt saknas dessutom grund för att överhuvudtaget upprätta en zon där andra regler för krigföringen skulle gälla. Kraven för att kunna bekämpa ett mål gäller alltid och överallt, oavsett vilka zoner en nation har deklarerat. ARA Belgrano deltog i en operation som utgjorde ett allvarligt hot mot den brittiska stridsgruppen och att den var utanför zonen är irrelevant. Såväl kommendör Héctor Bonzo som den argentiska regeringen har i efterhand erkänt att sänkningen var legitim. Området där ARA Belgrano sjönk är förklarat som krigsgrav av den argentinska kongressen.

Erfarenheterna från Falklandskriget har resulterat i förbättringar inom sjöstridskrafterna, kanske främst inom skyddstjänsten, något som förhoppningsvis kan förhindra onödiga förluster i människoliv i framtiden.

Denna dag skickar vi en tanke till de 323 sjömän som dog i mörkret och kylan för 30 år sedan.

/ Commander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar