Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

måndag 28 januari 2013

Lögner och propaganda i Sjöfartslexikon

Återigen ett inlägg som är något off-topic, men denna gång handlar det om vad som är sant och vad man kan lita på när det kommer till det skrivna ordet, en nog så viktig fråga i detta mediala tidevarv. Boken som avses är inte vilken skrift som helst utan något som borde vara ett vetenskapligt uppslagsverk med tydliga referenser till varifrån informationen är hämtad, nämligen Sjöfartslexikon av sjökapten Gösta Bågenholm. Det är i alla sammanhang viktigt att använda tydliga och väl definierade uttryck och benämningar, så ett lexikon om sjöfart är välkommet av oss som är intresserade av havet och sjöfartsnäringen. 

Boken har undertiteln "ordbok, nya ord och begrepp, reglementen, lasthantering och nöd" följt av "-de viktigaste moderna begreppen och förkortningarna - inom IMO- och EU-lagstiftning, nya fartygstyper, befraktning och satellitteknik". En omfattande ansats, minst sagt. Eftersom författaren gör anspråk på att ha skrivit ett lexikon borde man kunna förvänta sig en "skrift som (mer l. mindre fullständigt) meddelar [...] ett yrkes o. d. ordförråd, i allm. ordnat i alfabetisk följd o. vanl. åtföljt av förklaringar l. definitioner" att döma av Svenska Akademins ordbok. 

Eftersom boken ramlade ned i brevlådan häromdagen har jag inte hunnit att lusläsa den från pärm till pärm, men den verkar vid en första anblick heltäckande och ger ett vederhäftigt intryck, eller gör den det? Döm om min förvåning när jag av en händelse slår upp ordet "sjörövare" och där får läsa följande: 

"Vapnet väger ca. 45 kg och är framexperimenterat av USAs krigsmakt mot fattiga, dåligt utrustade, irakiska värnpliktiga pojkar i USAs blodiga anfallskriget [sic!] mot Irak."

Citatet ovan avser utrustningen LRAD, som står för Long Range Acoustic Device, vilket är en sorts kraftfull högtalare som kan skicka riktade meddelanden och varningar över långa avstånd vid exempelvis operationer mot piratverksamhet. Den svenska stykan ME01 hade bland annat sådan utrustning för att skicka varningar till misstänkta piratbåtar och LRAD har också bidragit till att framgångsrikt avvärja piratangrepp mot kryssningsfartyg. Den kan också skicka riktade ljudtoner som upplevs som smärtsamma på flera hundra meters avstånd och är därmed ett användbart icke-dödligt vapen. LRAD utvecklades i USA i början av 2000-talet som ett svar på attacken mot USS Cole. 

Ovanstående är hämtat från öppna källor på Internet. Ingenstans står det ett ord om att LRAD blev "framexperimenterat" mot fattiga pojkar i Irak. Man kan undra var kapten Bågenholm hittar dessa "fakta"? Eller är det kanske bara författarens fördomar som lyser igenom? 

Det minsta man kan begära av ett lexikon är att det som skrivs på något sätt kan beläggas och verifieras. Ett lexikon får inte, om det skall ha någon som helst trovärdighet, innehålla tyckanden, lögner och propaganda. Den största delen av ansvaret åvilar naturligtvis författaren, men även förläggaren har en del att svara upp mot. Kanske någon från förlaget Båtdokgruppen AB, finansiärerna Signe och Olof Wallenius stiftelse eller Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har någon kommentar till uppgifterna om LRAD?

Om notisen om sjörövare innehåller lögner och propaganda, hur mycket av övriga delar är då sant? Kanske allt, eller inget? Det finns ett skriande behov av bra litteratur på svenska om havet och sjöfarten. Tyvärr har inte Sjöfartslexikon bidragit till att fylla det behovet. Jag är ledsen för att jag härmed har givit oförtjänt uppmärksamhet åt ett "lexikon" som på grund av obelagda "fakta" inte går att lita på och som därför gör sig bäst i pappersåtervinningen. 

/ Commander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar