Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

torsdag 24 februari 2011

Frivillig omgalonering

Enligt uppgifter från HKV är ÖB och ATO överens om ett viktigt villkor i samband med övergång till ett tvåbefälssystem.

Omgaloneringen kommer att vara frivillig.

"Det känns skönt att kunna lämna besked i en fråga som skapat osäkerhet i organisationen och att dessutom kunna göra det i samsyn med arbetstagarorganisationerna", säger ÖB Sverker Göranson.

ÖB träffade i dag Officersförbundet, SACO och SEKO. De ska nu tillsammans med Försvarsförbundet fortsätta arbetet med att ta fram detaljerna i övergångsbestämmelserna. Dessa ska efter vecka 11 ut till förbanden på remiss för att hämta in synpunkter och förankra arbetet. Beslutet fattas av ÖB i april.

Etableringen av tvåbefälssystemet innebär att många officerare placeras på befattningar som specialistofficerare. Frågan om omgalonering i samband med detta har varit föremål för mycket diskussioner under en längre tid. Oron för att tvingas omgalonera har varit tydlig.

"Specialistofficerarna är en viktig förutsättning för Försvarsmaktens verksamhet framöver. Att bytet av tjänstegrad sker frivilligt ökar de positiva dragkrafterna för att ta ansvar för sin fortsatta yrkesutveckling", menar ÖB.

Detta är ett viktigt steg på vägen mot den nya Försvarsmakten, en tvingande omgalonering hade riskerat att skapa massflykt eller i bästa fall starkt missnöje som det hade tagit FM många år att återhämta sig ifrån.

Förhoppningsvis finns det inte någon tidsgräns för frivilligheten utan att det får ta den tid det tar. Att folk i samma befattning har olika grader är ett närmast obefintligt problem. Så har det varit länge och det är närmast vardag inom sjöstridskrafterna.

Nästa steg är att skyndsamt få ordning på specialistofficerarnas karriärvägar och löneutveckling så att de också ser en framtid när nyhetens behag har svalnat. Det är direkt avgörande för FM förmåga att behålla dessa kompetenser under längre tid.

/ Commander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar