Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

fredag 4 februari 2011

Hopp på koreanska halvön?

Den uppmärksamme läsaren har säkert observerat att inläggen om konflikten på den koreanska halvön på denna blogg har lyst med sin frånvaro. Orsaken till detta är främst att rapporter om dramatiska händelser har uteblivet. Det är dock säkert att anta att en intensiv diplomatisk aktivitet fortgått - konflikten är fortsatt spänd. Några ljusglimtar i mörkret börjar emellertid visa sig.

Nordkorea har, enligt en rapport den 7 januari, sänkt sin militära beredskap till normal nivå. De höjde beredskapen i samband med de sydkoreanska övningarna i november. Även Sydkorea och USA har återgått till normal beredskapsnivå.
  
Den 1 februari meddelade den sydkoreanska nyhetbyrån Yonhap News att de båda koreanska staterna enats om att genomföra samtal mellan militära företrädare. Samtalen skall inledas den 8 februari och är det första tillfället till direkt dialog sedan Nordkoreas artillerianfall 23 november.

"Both sides also agreed that the working-level military talks will involve colonel-level officers from the two sides," enligt en tjänsteman på sydkoreanska försvarsdepartementet.

Målsättningen med de preliminära samtalen är att slå fast datum, plats och agenda för nästa möte som skall genomföras på en högre nivå, kanske på försvarsministernivå.

En förutsättning för samtalen är, enligt sydkoreas försvarsdepartement, att Nordkorea ber om ursäkt och tar på sig ansvaret för de två attackerna 2010. "For North Korea, now is a good opportunity to show that it is willing to change. I have high expectations, as North Korea is facing the time for a change," säger Sydkoreas president Lee Myung-bak. Han refererar till säkerhetssituationen i regionen i efterdyningarna efter förra månadens toppmöte mellan Barack Obama och hans kinesiska motsvarighet Hu Jintao.

Även Kina välkomnar samtalen:

"China has always been advocating and actively urging the parties (on the Korean Peninsula) to resolve their differences and conflict through dialogue and consultation, and seek reconciliation and cooperation," säger Hong Lei, talesman för Kinas utrikesministerium.

Nordkorea vill, enligt Yonhap News, utöka samtalen till att även omfatta kontakter mellan parlamentariska företrädare. Enligt nyhetsbyrån skall ett brev med det innehållet skickats från Nordkorea den 2 februari.

En intressant artikel om USAs relation med och strategi mot Nordkorea kom strax innan jul. Där propagerar Morton Abramowitz mot att hemfalla till clichéer i kontakten med Nordkorea.

Dealing with North Korea is manifestly and immensely difficult. Whether the United States can ever produce an effective and politically sustainable North Korean policy with a close working relationship with South Korea is uncertain. But we are probably more likely to get there if we can avoid being mesmerized by our clichés and work with China to establish common objectives in dealing with the North and its nuclear weapons and missile programs, and determine how to realistically move ahead on those objectives.

En cliché är enligt Abramowitz att Kina skall lösa problemet med Nordkorea. Kinas möjlighet att påverka Nordkorea är ett ämne för diskussion. Vilken förhandlingskraft har Kina vis-a-vis DPRK? Vilka intressen har de att styra sin granne i syd? Har de något att vinna på att kratsa de sydkoreanska och amerikanska kastanjerna ur elden?

Amiral Mike Mullen har uppfattningen att Kina är starkt engagerade i att desarmera konflikten på koreanska halvön.

There really is a commitment, from my perspective, on the part of the leaders to contain this thing and to get to a point where serious deterrents, both actions and options, are there.” Enligt Mullen är Kina “the only country that I have seen influence North Korea.

Dialogen återupptas på den koreanska halvön vilket måste ses som ett positivt steg. Man bör nog vara försiktig i sina förhoppningar.

Hur relationerna mellan parterna utvecklas är svårt att förutse, de största påverkande faktorerna torde vara framtiden för regimen i DPRK och Kinas motiv till inblandning. Att det kommer till nya direkta konflikter är, historiskt sett, mycket sannolikt. Med samtal och dialog minskar dock risken för ett fullskaligt krig.

Med försiktiga förhoppningar,

/ Commander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar