Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

onsdag 6 april 2011

NFZ och marint embargo

På NATOs hemsida förklarar Group Captain Geoff Booth vad en No Fly Zone (NFZ) är för något och hur ett typiskt uppdrag kan gestalta sig. Booth har erfarenhet från upprätthållandet av NFZ över Bosnien på 90-talet. Trots att han deklarerar att alla operationer ser olika ut, ger det ändå en bild över hur koalitionens flygstridskrafter används i stort. Nedan presenteras ett utdrag ur artikeln:

---

What’s a typical routine?
This will be driven by when the contingent or squadron is on the Air Tasking Order (this is the operational flying programme). It also depends on capability, i.e. whether this is an operation for day only, day/night, clear weather, all weather. In other words, and for many missions, aircrew can be tasked at any time of the day or night. The mission preparation starts about four hours before take-off with a selection of briefings that include:
 • situation update;
 • current intelligence;
 • weather mission details (for example, where are supporting aircraft?);
 • Rules of Engagement;
 • SPINS (special instructions contained within the Air Tasking Order);
 • and emergency procedures, including in the event of ejecting over hostile territory
Aircrew then prepare their personal kit, which will include a combat survival vest, water and something to eat. They go to the aircraft about an hour prior to take-off and check all systems and weapons. A spare aircraft or two is always needed to ensure not missing operational tasks. It is critical to take note of the support ground crew working on the aircraft before the aircrew arrive – these people are a key part of the team to get the operation started.

Post take-off, the aircrew’s routine tasks are normally:
 • Carry out further full check of all systems to ensure all is OK to enter the operational area;
 • Entering the area, check in with the controlling authority - probably AWACS - who will give a short tactical update;
 • Once "feet dry" i.e. over hostile territory, stand ready to react to whatever presents itself. If an aircraft enters the NFZ, determine whether it is authorised or not, whether it is "hostile" or has just entered the NFZ by mistake;
 • Use all sensors and build awareness for yourself, as well as all other players - particularly the AWACS;
 • React quickly, pass information if commander's decision or clearance needed, deal with whatever comes up on the watch;
 • Stay on task until relieved, use air-to-air refuelling if necessary. Typical time on task during Operation DENY FLIGHT in Bosnia and Herzegovina was 3 hours making it a 4-5 hour mission from start to finish;
 • Recover back to base safely, don't relax once "feet wet" – back home – to avoid the risk of making (dangerous) errors;
 • Hand the aircraft back to the engineers, report any problems or faults.
And then – and only then – can you start to wind down.

---

Huruvida de svenska JAS39 kommer att användas på samma sätt och om de svenska rutinerna för ett sådant uppdrag är desamma som NATOs har jag inte kunskap att avgöra. Beskrivningen ger dock en bild över hur det kan gå till vilket borde vara av intresse för oss som inte flyger stridsflygplan som yrke.

Koalitionen har fram till och med måndagen 4/4 genomfört 851 flygrörelser varav 334 har varit "strike sorties", dvs uppdrag syftande till att identifiera och ingripa mot aktuella mål, det innebär inte att vapeninsats genomförs varje gång. Under dygnet den 4 april genomfördes 150 flygrörelser varav 58 var "strike sorties".

Trots dessa insatser kritiseras NATO för passivitet. DN rapporterar:

"Abdul Fatah Younis Abidi, som är rebellernas högste ledare och tidigare inrikesminister i Libyen, kritiserar Natos passitivitet, rapporterar AFP. Han sade att Nato för var dag som går lämnar civila att dö i Misrata genom att låta stridsflygplanen vara kvar på marken. Då kan i stället de Khaddafi-trogna trupperna avancera och härja fritt i staden.
– Antingen gör Nato sitt jobb eller så kommer vi att be FN:s säkerhetsråd att avbryta sitt arbete, sade Abdul Fatah Younis Abidi vid en presskonferens i Benghazi."

Till saken hör att flyganfall mot städer och andra bebodda områden inte är i enlighet med UNSCR 1973 som tvärt om syftar till att skydda dessa mot angrepp. Enda lösningen för att stoppa Khadaffis trupper inne i städer är genom att sätta in marktrupp, något som resolutionen inte ger mandat till.

Den marina delen av operationen har, åtminstone i svensk media, hamnat lite i skymundan. Detta är naturligt med tanke på att Sverige skickar stridsflyg att delta i operationen, men inga fartyg. NATO JFC Naples har för tillfället 18 fartyg under sitt befäl. Dessa patrullerar centrala Medelhavet och övervakar sjötrafiken till och från Libyen i syfte att upprätthålla FNs vapenembargo enligt UNSCR 1973.

Hittills har 76 handelsfartyg kontrollerats avseende destination och last och två bordningar genomförts. Bara under dygnet 4 april kontrollerades 28 fartyg och ett fartyg bordades för ytterligare kontroll. Under samma dygn har fem fartyg med nödhjälp släppts igenom till Libyen.

Operationen leds av den kanadensiska flygvapengeneralen Charles Bouchard vid Joint Forces Command i Neapel.

En daglig uppdatering av Operation Unified Protector står att finna på JFC Naples hemsida.

/ Commander

4 kommentarer:

 1. OK, Commander.
  När kastar HMS Carlskrona loss för att stäva mot farvattnen i anslutning till Syrtenbukterna?

  SvaraRadera
 2. @ Per K Eleman:
  Svaret på din fråga är: "när regeringen så beslutar". FM har ännu inte fått någon anvisning att delta med fartyg i Op Unified Protector. Min gissning är att nästa marina insats i främmande farvatten blir korvetter till Op Atalanta.

  / Commander

  SvaraRadera
 3. Efter en retrospektiv granskning av Arctic Sea-debaclet, en översiktlig genombläddring av UNCLOS och andra konventioner av folkrättslig karaktär vi ratificerat, ett övervägande beträffande för fartygstypen lämpliga fartområden samt en enkel kostnadsnyttoanalys kan man möjligen komma fram till att kustkorvetterna lämpligen borde nyttjas för att säkra fri sjöfart mellan Öland och Gotland - eller?

  SvaraRadera
 4. Ja, de är främst byggda för att säkra fri sjöfart i vårt närområde i händelse av kris eller krig.

  MEN, de är även mycket lämpliga att upprätthålla ett embargo i Medelhavet (ex. HMS Gävle i UNIFIL-06) eller att eskortera hjälpsändningar i Indiska Oceanen (ex. ME01).

  / Commander

  SvaraRadera