Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

fredag 1 april 2011

Tärningen är kastad

Så har då riksdagen som väntat fattat beslut att skicka stridsflygsförband till Libyen. Det är ett bra beslut ur flera synvinklar. Vi upprätthåller vår goda tradition att ställa upp när FN kallar, vi fortsätter vårt nära samarbete med NATO och - framför allt - styrkan kommer att "göra skillnad" för den plågade befolkningen i Libyen.

En annan positiv aspekt på beslutet är att vi faktiskt använder ett förband som står i beredskap. Till och med ett förband som står i beredskap för NBG. Övriga i NBG ingående delar lär få trampa kaserngård fram till medaljceremonin efter genomförd beredskap.

Både på bloggar, bland annat denna, och i gammalmedia har debatten gått het om vilka mandat styrkan bör ha när den väl är på plats. Socialdemokraterna har enligt uppgift drivit igenom restriktionerna att svenska flygplan inte skall få angripa mål på marken, vilket många uppfattat som djupt olyckligt. Varken riksdagsbeslutet eller regeringspropositionen innehåller några dylika begränsningar, men exakt vilka Rules of Engagement (ROE) som en styrka har kan och skall inte publiceras offentligt.

Många debattörer har opponerat sig mot dessa begränsningar, med all rätt. Det är inte bara en rättighet att försöka påverka politiska beslut, det är även en skyldighet. Att som yrkesmän och yrkeskvinnor försöka, med sin kunskap och erfarenhet som grund, påverka beslutsfattarna innan beslutet är fattat är ett uttryck för professionalism.

Samma professionalism ställer krav på att - när beslutet väl är fattat - agera i enlighet därmed och försöka lösa det militära uppdraget så väl som möjligt inom ramen för det av den politiska nivån givna uppdraget. Allt annat är otänkbart i en demokrati.

Jag är helt övertygad att den svenska styrkan kommer att göra just detta. Om några begränsningar i ROE kommer att förhindra dem att lösa sin uppgift är jag lika övertygad om att de, genom befälskedjan, kommer att arbeta för att få till förändringar i handlingsreglerna som möjliggör ett effektivt skydd av Libyens befolkning.

Avslutningsvis vill jag önska Duke och de övriga i styrkan lycka till! Vi är många som kommer att följa er här hemifrån.

Jag hade tänkt skriva: "May the Force be with You, Duke!" men ändrade mig. De kommer inte att behöva någon övernaturlig "Force" till hjälp - det räcker gott med de kunskaper och färdigheter de redan har.

/ Commander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar