Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

onsdag 20 april 2011

PTSD - Krigets pris

Att deltagande i väpnade konflikter kan få konsekvenser på soldaters mentala hälsa är väl känt. Företeelsen kallas Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).  Enligt vårdguiden kan PTSD drabba en person som varit med om exempelvis misshandel, våldtäkt, en olycka, krig eller en naturkatastrof.

Vid PTSD återupplever den drabbade vanligtvis den traumatiska händelsen, blandat med känslor av skräck eller vrede. Återupplevelsen kan utlösas av yttre sinnesintryck eller händelser som påminner om traumat. Men de flesta som har varit med om ett trauma utvecklar inte posttraumatiskt stressyndrom och många blir bättre utan behandling. Detta gäller dock långt ifrån alla och effekterna kan bli ödesdigra för de inblandade.

En intressant artikel på Danger Room berör stridernas tragiska pris på soldaters mentala hälsa. Inlägget kommenterar en rapport från National Bureau of Economic Research som har försökt sätta siffror på problemet. Enligt rapporten drabbas 26 procent av soldaterna som återvänder från Irak och Afghanistan av depression, drog- och alkoholberoende, hemlöshet eller självmordstankar. Samma siffra har beräknats av Rand Corporation.

Mer än 6000 veteraner begår självmord i USA varje år vilket utgör cirka 20 procent av de 30000 självmord som genomförs varje år.  NBER gör en försiktig bedömning att de ekonomiska kostnaderna för mentala hälsoproblem i USA orsakade av kriget mot terrorismen uppgår till mellan 750 miljoner och 1,35 miljarder dollar varje år.

NBER-rapporten har tagit en ny vinkel till ämnet. I stället för att, som andra rapporter gjort, endast titta på PTSD kopplat till soldaternas tjänstgöringstid tar denna rapport hänsyn till vilken typ av strid soldaterna varit inblandade i. Författarna till rapporten menar att soldater som är inblandade i "frequent enemy firefight or witness allied or civilian deaths are at substantially increased risk for suicidal ideation, psychological counseling, and post-traumatic stress disorder.”

Slutsatsen är att när soldater skall skickas ut i nya operationer bör större hänsyn tas till var de varit tidigare och vad de varit utsatta för istället för att fokusera på tjänstgöringstid.

Rapporten har satt en siffra på problemet med PTSD orsakat av deltagande i kriget mot terrorismen, men beräkningarna tar inte hänsyn till de icke kvantifierbara följdeffekterna av PTSD, som till exempel den mentala hälsan hos barn till soldater, dess påverkan på skiljsmässostatistiken eller den framtida arbetsmarknaden.

This invisible, burgeoning effect of PTSD begs ever more Pentagon research into prevention, diagnosis and treatment of the silent killer.

Försvarsmakten har på senare tid börjat hantera frågan om veteranstöd men vi har fortfarande en hel del att utveckla när det gäller hantering av PTSD och andra effekter av vårt deltagande i internationella operationer. Antalet drabbade soldater är naturligtvis inte lika stort i Sverige som i USA och problemet får därför inte heller lika omfattande effekter på samhället i stort. För de enskilda drabbade soldaterna och deras anhöriga är det dock en lika allvarlig tragedi.

/ Commander

1 kommentar:

  1. Helt rätt måste vi bli bättre på att hantera PTSD men jag vill nog påstå att FM måste ta helhetsgrepp när det gäller stresshantering överhuvudtaget. Det är många som lider i det tysta av kumulativ stress som uppkommit genom högt tempo och i övrigt orimlig arbetssituation både hemma och i internationella insatser.

    Den kumulativa stressen ökar risken för akuta problem som tex PTSD och den är väldigt vanlig.

    SvaraRadera