Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

torsdag 28 april 2011

Marinbloggen nästa?

Flygvapeninspektören har skapat en blogg kallad Flygvapenbloggen för den flygande delen av Försvarmakten, vilket säkert inte undgått någon som följer med i bloggosfären.

Syftet är att skapa "ett kommunikationsforum där vi som är intresserade av Flygvapnet ska kunna dela information och utbyta ideer. På Flygvapenbloggen kommer våra chefer vid förband och i HKV att kunna lägga ut information eller ta upp aktuella frågor. Alla som är intresserade kan bidra med inlägg till bloggen genom att skicka in dem till administratören."

Skapandet av detta fora är ett mycket lovvärt initiativ som ger chefer och medarbetare på alla nivåer en möjlighet att föra en öppen diskussion kring aktuella ämnen. Det är ett stort steg mot ökad öppenhet inom FM och även ett sätt för den högsta militära ledningen att delta i debatten och vara proaktiva, inte bara parera och förklara i efterhand.

Liksom inom övrigt bloggande och offentligt debatterande ställer det höga krav på debattörerna att hålla sig från att lämna ut information som omfattas av sekretess. Inlägget där nye chefen EAW diskuterar återtagning av beredskap och förmåga inom EAW kan kanske anses ligga på gränsen när det gäller sekretess, även om man inte behöver vara geni för att lista ut att förmågan och beredskapen påverkas när en del av förbandet skickas utomlands.

Hur ser det då ut på den marina sidan? Det finns redan en hel del bloggar med marin inriktning, exempelvis Skipper, Klart Skepp med flera och även Commander's Log har ambitionen att ha en marin vinkel på det som skrivs. De marina bloggarna drivs emellertid av mer eller mindre anonyma privatpersoner eller grupper, vilket i och för sig har sina fördelar. Anonymiteten medför dock att bloggarna saknar den tyngd som en officiell blogg med naturlighet får när Inspektören för försvarsgrenen står bakom den.  

Därför är det önskvärt att även skapa en marin blogg där Marininspektören, C PROD Marin, marina förbandschefer med flera kan föra fram sina synpunkter kring aktuella ämnen och diskutera dessa med medarbetarna och övriga inresserade. Att endast skriva artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet eller hålla föredrag på Sjöofficerssällskapet får inte samma spridning och genomslag även om detta är trevliga företeelser när så sker.  

Marininspektören, Kam Jan Thörnqvist, var tidigare som chef för 4.sjöstridsflottiljen mycket aktiv med att skriva veckobrev som uppskattades såväl inom som utom förbandet, hemma och borta. Det kanske är dags att ta den goda vanan med sig till det nya jobbet och sprida budskapet till alla anställda i marinen och övriga intresserade?

När får vi se den officiella Marinbloggen live i etern?

/ Commander

2 kommentarer:

  1. MI är väl Konteramiral sedan han tillträdde i mars!

    SvaraRadera
  2. @ 08.51:
    Slarv! Tack för påminnelsen.

    / Commander

    SvaraRadera