Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

torsdag 31 mars 2011

Att lyda order

Mitt förra inlägg innehöll en fiktiv historia om kapten Erik Persson som bröt mot givna ROE för den svenska flygoperationen över Libyen och därmed räddade en buss full av flyktingar undan Khadaffis stridsvagnar.

Inlägget syftade till att peka på de problem som de av socialdemokraterna framtvingade begränsningarna orsakar för den svenska styrkan. Att förhindra att piloterna ingriper när de observerar övergrepp mot civilbefolkningen är en av de effekterna.

Tittar vi närmare på Eriks agerande kan det bedömas ur minst tre olika perspektiv.

Moraliskt gjorde han enligt min uppfattning helt rätt. Att inte ingripa när man har möjlighet att skydda utsatta i en livshotande situation är naturligtvis fullständigt förkastligt.

Juridiskt är agerandet säkerligen felaktigt, även om jag inte har kunskap nog att peka på aktuellt lagrum och vilka paragrafer som han bröt mot. Jag är övertygad om att en hel skock jurister skulle engageras i efterspelet om händelsen skulle bli verklighet, där åklagaren kanske skulle yrka på fängelse för dråp eller mord medan försvaret kanske skulle hävda nödvärnsrätten. En intressant process i sig.

Militärt var agerandet felaktigt på många områden. Att lyda order är en grundläggande skyldighet för all militär personal - så länge given order inte är olaglig. Försvarsmaktens personal har fått sitt mandat att utöva långtgående våld från det svenska folket som styr och leder genom de folkvalda i riksdag och regering. Att bryta mot dessa styrningar är att ta ett stort kliv ut över kanten till avgrunden och leder till att militären mister sin legitimitet. Militärmakt är ett verktyg för den politiska nivån att använda för att uppfylla de politiska målsättningarna. Allt annat är otänkbart i en demokrati.

Som professionell officer har man en skyldighet att försöka påverka beslut under processens gång. När beslutet väl är fattat har man att följa den beslutade inriktningen, även om man genom beslutskedjan fortfarande kan och bör arbeta för att orimliga beslut omprövas. Att självsvåldigt bryta mot fattat beslut kan inte ursäktas.

Enligt uppgift skall riksdagen fatta beslut om insats över Libyen på fredag och styrkan bedöms kunna vara operativ i början på nästa vecka. Låt oss hoppas att den politiska nivån omprövar sitt beslut innan dess så att inte svenska piloter hamnar i samma situation som kapten Erik Persson.

/ Commander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar