Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

tisdag 17 maj 2011

Arktis under svensk ledning

Arktiska Rådets utrikesministermöte har just avslutats och därmed har Sverige tagit över ordförandeskapet de kommande två åren. Det är ett ordförandeskap som står inför ett inte obetydligt antal utmaningar då allt fler möjligheter öppnar sig i Arktis och många gamla olösta frågor väcks till liv.

USAs utrikesminister Hillary Rodham Clinton deltog i mötet och hon var därmed den första amerikanska utrikesministern att delta i Arkiska Rådet. Det visar att USA har accepterat att de nu har en 1000 miles lång kustlinje mot en tredje ocean. Arktis är nu av strategisk betydelse för USAs nationella säkerhet, den globala handeln, klimatfrågan och hur att möta världens framtida energibehov. Nuvarande samarbete mellan de närliggande länderna i regionen kan förhindra framtida konflikter rörande suveränitet, sjöfart, miljö, energi och säkerhetspolitik.

Forskare hävdar att inom två decennier kommer Norra Ishavet att ha öppet vatten under en hel månad varje år och med öppet vatten kan olösta gränstvister inte längre ignoreras. Till exempel är USA och Kanada inte överens om gränsdragningen mellan deras exklusiva ekonomiska zoner i området. Ju större exklusiv ekonomisk zon en nation har dessto större andel av de där liggande naturtillgångarna kan en stat göra anspråk på. Listan på olösta gränstvister kan göras lång, såväl Ryssland som Norge, Danmark och Kanada har dylika tvister.

Hur dessa tvister hanteras kan få säkerhetspolitisk betydelse i framtiden. U.S. Geological Survey uppskattar att 13 procent av världens oupptäckta olja och 23 procent av världens oupptäckta naturgasfyndigheter finns i området så det är mycket pengar och därmed stora nationella intressen som står på spel.

Också sjöfarten i området expanderar i hög takt, främst för att spara pengar i form av tid och bränsle men även för att hitta vägar runt piratproblemet kring Somalia. Sjöfarten längs rutten norr om Ryssland förutspås öka med 500 procent jämfört med förra året, förvisso från en mycket låg nivå.

Även andra länder visar intresse för regionen. Detta visar sig inte minst genom att Kina skickade en isbrytare norr om Alaska förra året och till området norr om Island i år för att kartlägga farleder och Sydkorea är också intresserat.

Det blir intressant att följa utvecklingen i området när USA är med i matchen och Sverige leder Arktiska Rådets arbete de närmaste åren.

UPPDATERAD 170846B6:
Det första beslutet som fattades i Arkiska Rådet var ett avtal om sjöräddning, rapporterar Regeringens hemsida.

- Om ett fartyg förolyckas är det allas ansvar att hjälpa i räddningsarbetet. Det ökar säkerheten i hela regionen, och är ett positivt steg för Arktiska rådet som aktör, sa utrikesminister Carl Bildt i samband med mötet. Avtalet ställer krav på länderna att kunna ställa upp med fartyg, flyg och besättningar som kan klara den upp till femtiogradiga kyla som kan råda under vintermånaderna kring Arktis.

Vilka fartyg Sverige skall skicka till området framgår inte. Om Sverige skall visa att vi tar avtalet på allvar utgör det en ny utmaning för Marinen, Kustbevakningen med flera maritima myndigheter.

Det svenska ordförandeskapet kommer bland annat att fokusera på den ekonomiska utvecklingen i regionen och på tillvaron för de boende men även på miljöfrågan.

- När det gäller klimatförändringarna är det viktigaste att klara målet att jordens temperaturökning blir högst två grader. På kort sikt är det särskilt viktigt att minska utsläppen av så kallade kortlivade klimatämnen, som exempelvis sot och metan, säger Andreas Carlgren.

Detta kan, vid en ytlig betraktelse, uppfattas gå stick i stäv med övriga nationers primära intresse - att hitta metoder att utvinna mer fossila bränslen ur den arktiska naturen.

Mer om Sveriges ordförandeskap i Arktiska Rådet.

Danmark höjer tonläget enligt Aftonbladet.

SvD

/ Commander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar