Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

onsdag 4 maj 2011

Minröjare säkrar hjälptransporter till Misrata

Minröjningsfartyg från NATO röjer minor utanför Misrata, rapporterar NATOs hemsida. Khadaffis styrkor lyckades i fredags att minera inloppet till Misrata genom att fälla tre stycken minor från fyra små båtar. Detta var ett försök att skära av transporterna av humanitär hjälp till de nödställda i den rebellkontrollerade staden.

Minfällningen observerades av NATO-enheter som saknade möjligheter att hantera minorna. De är små och omöjliga att detektera utan specialutrustning och kompetens för uppgiften. Det krävs därför specialiserade minröjningsenheter för att säkra fri sjöfart genom en led. Minorna kan orsaka stora skador på alla typer av fartyg och en mina räcker normalt för att sänka ett av de handelsfartyg som transporterar nödhjälp till de lidande i Misrata.

Problemet med minkrigföring till sjöss är att man aldrig kan vara säker på att det endast är de minor man observerat fällas som är de enda som finns i området. Därför vågar man inte chansa och segla vid sidan av de fällda minornas position utan hela leden måste säkras. Detta är en operation som tar lång tid och ställer höga krav på kompetensen hos deltagande enheter.

Två av minorna var förankrade medan den tredje var en drivmina. NATO-enheterna arbetade under gårdagen med att lokalisera och oskadliggöra denna för att därefter fortsätta med att söka av området och säkra leden in till Misrata. Sedan helgen har två fartyg lämnat hamnen och ett fartyg med humanitär hjälp har anlöpt hamnen och kunde lossa sin last innan det åter gick till sjöss.

Enligt Klart Skepp är bland andra det nederländska minröjningsfartyget HR. MS. HAARLEM engagerade i uppgiften. Fartyget, som är av ALKMAAR-klass, har endast en 20 mm automatkanon som beväpning för egenskydd mot såväl luft som ytmål. Detta är, som alla förstår, långt ifrån tillräckligt mot något annat än mindre båtar och lätt beväpnade helikoptrar. Det är tveksamt om Khadaffi för tillfället kan hota fartyget med något annat än små båtar så i detta fall bedöms förmågan ändå vara tillräcklig.

Svenska flottan har bland världens modernaste minröjningsfartyg i form av minröjningsfartyg typ KOSTER som, utöver avancerad minröjningsutrustning, är utrustade med en relativt effektiv spaningsradar och eldledning samt en 40 mm automatkanon. Detta ger fartygen möjlighet att skydda sig mot såväl yt- som lufthot. Naturligtvis är har förmågan sina begränsningar, men för att vara ett minröjningsfartyg är egenskyddsförmågan påtaglig. Minröjningsfartyg typ KOSTER hade varit alldeles utmärkt för den viktiga uppgift som NATO nu löser. Detta särskilt som de svenska förbanden är världsledande när det gäller minröjning i grunda och kustnära farvatten.

Minröjningsfartyg måste, för att lösa sin uppgift, ha en låg akustisk signatur. Detta gör dem samtidigt långsamma. Att ombasera ett minröjningsfartyg från norra Europa till Medelhavet är en förflyttning som tar lång tid. De är inte en Quick Reaction Force, om de inte redan är i området. Detta verkar varit fallet med HR. MS. HAARLEM varför de var tillgängliga för att lösa uppgiften att säkra transporterna av nödhjälp till Misrata.

För att svenska fartyg skall kunna delta i denna typ av operation måste fartygen frambaseras i god tid. Detta är dock inte på något sätt omöjligt, eller ens särskilt kontroversiellt. Marinen planerar för att under 2012 genomföra en expedition till Medelhavet med två minröjningsfartyg. De bör få som beredduppgift att delta i säkrandet av transporter till och från hamnar i området, på samma sätt som de har den uppgiften i hemmavatten.

/ Commander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar