Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

måndag 23 maj 2011

Sjöbaserade helikoptrar till Libyen

DN citerar Le Figaro som rapporterar att franska försvarsmakten skickar attackhelikoptrar till Operation Unified Protector. Det rör sig enligt tidningen om tolv lätta helikoptrar som ger koalitionen "möjlighet att komma närmare marken".

Helikoptrarna skall vara baserade ombord FS TONNERRE, ett helikopterlandstigningsfartyg av MISTRAL-klass, baserat i Toulon. Att basera attackhelikoptrar ombord är i princip det enda sättet att kunna verka med dessa i operationen då UNSCR 1973 inte ger möjlighet att basera stridskrafter i Libyen och helikoptrarnas effektiva räckvidd inte medger basering på exempelvis Sicilien.

Att basera dem ombord ger också andra fördelar. Fartyget ger helikopterstyrkan allt nödvändigt logistiskt stöd och utgör också ledningsplattform för förbandet. Dessutom bidrar fartyget per automatik med ett mycket gott egenskydd för helikoptrarna.

Att ombordbasera helikoptrar medför även en annan viktig fördel som ofta förbises. I och med att basen är rörlig kan den flyttas till det mest lämpliga utgångsläget inför ett uppdrag. Helikopterbasen i form av fartyget kan alltså förflyttas till närheten av det aktuella målet och därmed minska tiden från start till insats, för att efter genomfört uppdrag flyttas till nästa del av operationsområdet. Mellan uppdragen kan fartyget dra sig undan för att ytterligare minska hotet mot helikoptrarna. Det säger sig självt att det inte behövs något foot-print iland.

Detta sammantaget ökar flexibiliteten och säkerheten vid genomförande av helikopteroperationer.

Helikopter och fartyg är alltså "mutual force multipliers" som förstärker varandras förmågor. Helikoptern ger i detta fall fartyget ökad möjlighet att påverka skeenden iland och ombordbasering ger helikoptern ökad räckvidd, bra skydd och logistiskt stöd.

Detta är något att ha i åtanke vid anskaffning av nästa generations stödfartyg - att kunna ombordbasera helikoptrar ger synergieffekter för båda systemen. En "win-win" kort sagt!

/ Commander

9 kommentarer:

 1. Så synd då, att ingen haft det i åtanke vid anskaffningen av våra nya medeltunga helikoptersystem 14 och 16.

  /Zweistein

  SvaraRadera
 2. Förhoppningsvis så får vi en inledande förmåga inom några år vad det gäller havsövervakning (Hkp15-CKR) Vad det gäller våra medeltunga system så är nog tanken att Hkp14 skall finnas i både markOp och sjöOp utförande. Tanken med Hkp16 är troligtvis enbart markOp då Blackhawk är optimerad för detta. Men oasett utförande så kan ju alla helikoptrar landa på ett fartygsdäck, bara det är tillräckligt stort och har rätt bärighet. Slår säkerligen in öppna dörrar nu, ursäkta i så fall. För övrigt så undrar jag om någon har något att förtälja om stödfartyg L-10? Blir det av eller inte? Tack för intressant blog.

  SvaraRadera
 3. Suck, om man hade pengar... Nederländerna funderar tydligen på att sälja de 2 senaste Holland class OPV, ännu ej färdigställda. Byggda bl.a. för att kunna basera NH-90. Men som sagt, när det regnar manna...

  SvaraRadera
 4. @ Zweistein:
  Vi var nog många som hade det i åtanke, men kanske inte de med påverkan på beslutet.

  @ Sumatra:
  Jag undvek att precisera alltför mycket vilket fartyg jag menade skulle ha möjlighet att basera hkp ombord. Den poäng jag försökte få fram var att vi bör tillse att förmågan omhändertas i ALLA kommande fartyg där det är tekniskt möjligt (om vi får några nya fartyg...). Då handlar det inte bara om att kunna landa en hkp utan om utrymme för att landa flera och hangar att ställa dem i.

  @ S Snape:
  Delar din försiktiga optimism rörande förmågan med CKR och Hkp15. När det gäller L10 har jag ingen ny information. Kanske någon läsare har det?

  @ Anonym:
  Om man hade pengar... är jag inte säker på att HOLLAND OPV är rätt för oss.

  Det är ett fint fartyg, kanske lite långsamt och för lite beväpning, men det krävs en djupare analys om vad vi vill nyttja fartyget till, vilka förmågor som då krävs och hur fartyget behöver utformas för att inneha de förmågorna. Att ombordbaserad hkp är en av de förmågorna är jag dock övertygad om.

  KNUD RASMUSSEN är ett annat alternativ, om än lite litet och långsamt.

  / Commander

  SvaraRadera
 5. @ Snape:
  "Men oa[v]sett utförande så kan ju alla helikoptrar landa på ett fartygsdäck, bara det är tillräckligt stort och har rätt bärighet."

  Ack Snape, om världen ändå vore så okomplicerad och enkel...

  /Zweistein

  SvaraRadera
 6. @ Zweistein:
  Ja, att få fartygsdäck godkända för hkp-ops är inte en lätt sak (åtminstone inte i svenska FM...) Det är dock ingen omöjlighet - om bärighet och utrymme är tillfyllest handlar det främst om märkning, belysning, dokumentation och SHOL-tester om jag förstått det hela korrekt. Tar tid, är tråkigt men fullt genomförbart.

  / Commander

  SvaraRadera
 7. @ Commander:
  Att utrusta ett fartyg, utbilda och drilla en fartygsbesättning för helikopteroperationer, det är den enkla delen av problemkomplexet...

  /Zweistein

  SvaraRadera
 8. @Zweistein: Må så vara att den enkla delen av utmaningen med fartygsbaserad helikopter är fartygsbesättningens kompetens avseende omhändertagande och ledning av helikopter. Det jag avsåg i min första kommentar var just det att en helikopter, sjö-/mark-operativ, har förmågan att sätta ned på ett hkp-däck/platta/röjd yta på ett fartyg. Detta sker ju på pilotens bedömning samt med fartygschefens tillstånd(Gravt förenklat) Begränsningen ligger således i landningsytans storlek kontra helikopterns storlek samt ytans bärighet kontra helikopterns punkt och ytbelastning på landningsytan. Nog om det. Något jag själv ser som en utmaning de närmaste åren är problemet med att upprätthålla kompetenser för flyg och fartygsbesättningar avseende fartygsbaserad helikopter. Det gödslas ju inte direkt med flyg och sjötid nuförtiden...

  SvaraRadera