Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

måndag 7 februari 2011

Pseudonymens förtjänster

Bloggkollegan Väpnaren har i ett intressant inlägg kommenterat ett gästinlägg på Wiseman's Wisdoms skrivet av informationsdirektören Erik Lagersten. Kärnfrågan är fördelen eller nackdelen med den anonyma diskussionen på bloggar och andra forum på nätet.

Informationsdirektören hävdar att debatten är viktig för att "positionera Försvarsmakten som en naturlig del i samhället och skapa jordmån för att känna och visa stolthet som anställda i Försvarsmakten. [...] Ju fler som deltar i samtalet eller som vill beskriva sin vardag med glädjeämnen och brister desto bättre. Våra nya medarbetare törstar efter information och den bästa företrädaren för yrket är de som arbetar eller är frivilliga inom Försvarsmakten och deras berättelser."

INFODIR fortsätter med "Är anonymiteten ett problem? Nej, inte i sig. Relevanta texter påverkas inte om det är anonymt. Däremot skulle jag gärna se att fler uttalade sig under eget namn, både för att jag tycker att det ger en bättre argumentation och för att de skäl som framförs för att göra det anonymt är besvärande för myndigheten. Påståenden som risk för repressalier, hot om efterverkningar etc. Sådant är inte förenligt med Försvarsmaktens demokratiska uppdrag och något som jag med kraft kommer att ingripa mot." Vi är nog många som är tveksamma till INFODIRs möjlighet att påverka vitsordssättningen på P7 eller lönesättningen på SSS.

Ett antal kommetatorer på de olika försvarsbloggarna hävdar att de skriver anonymt av rädsla för repressalier vid löne- och vitsordssättning. Jag kan inte intyga att denna rädsla är välgrundad, men antalet kommentarer i den andan indikerar att det är ett problem på vissa håll i organisationen. Detta gör anonymiteten än mer betydelsefull.

Väpnaren å sin sida har en annan uppfattning och han sammanfattar den med: "Vi kan alltså dra minst tre slutsatser.
1) Anonym diskussion är inte ett problem, det är en fördel.
2) Anonym diskussion är modus operandi i internetbaserade diskussioner.
3) Försvarsmakten har en uppförsbacke när det gäller de anställdas förtroende.
"

Jag delar till fullo Väpnarens syn på anonymitetens förtjänster. En pseudonym gör att texten står på egna ben, utan att tolkas av förutfattade meningar grundade på uppfattningar om författarens person, befattning eller grad.

Den förre Försvarsmaktskollegan Staffan Dopping har kommenterat på Wiseman:
""Ett till synes klokt inlägg" skriver en av de anonyma. En misstro grundlagd i många år skiner igenom i de flesta av kommentarerna. [...]"Vem läser vad en löjtnant på ubåtsflottiljen skriver", undras det. Det är bedrövligt att läsa. Varenda kotte i Försvarsmakten har ett ansvar för att en sådan attityd förpassas till skräphögen. Det är inte bara en plikt på generals- och direktörsnivå - den värdegrundskampen måste alla ta. Även ni som kommenterar på den här bloggen. Om jag jobbade kvar i Försvarsmakten skulle jag inte vilja stanna kvar med hjälp av strategin "inte stå öppet för mina åsikter". Hur går det då med självrespekten?"

Vilken attityd är det Dopping hänvisar till? Är det medarbetarna eller deras upplevda verklighet det är fel på? Många är de erfarna och kunniga officerarna som inte fått gehör för en åsikt med motivet att någon med högre grad hade en annan uppfattning.

Det handlar inte om att "inte stå öppet för mina åsikter" som Dopping skriver, utan om att få genomslag. Vilken möjlighet hade Wiseman haft att få debattera med Försvarsministern, citeras av "gammalmedia" och publiceras på Newsmill om det framgick att han var civil lärare på MSS, major på F17 eller förrådsman på FM LOG? Det är säkert att säga att den chansen hade varit i det närmaste obefintlig.

Det faktum att Wiseman med flera skapar ett namn i bloggosfären genom att skriva läsvärda inlägg om angelägna frågor gör att de blir en faktor att räkna med i debatten. Vad de skriver läses av många i beslutsfattande ställning, det är synnerligen tveksamt om det varit fallet om de skrivit under sina "riktiga" namn. Det är mer troligt att de hade blivit avfärdade med "vad vet han/hon, han/hon är ju endast löjtnant/ flygvapenofficer/maskinare..."

Det är anonymiteten som gör att var och en har möjlighet att få genomslag i debatten. Skrivna under författarens eget namn riskerar värdefulla inlägg och idéer att kastas på sophögen på grund av läsarnas förutfattade meningar om författaren som person.

Detta gör anonymiteten på försvarsbloggarna till ett viktigt inslag i den demokratiska dialogen och som möjliggör det som INFODIR önskar - att vi får "fler som deltar i samtalet eller som vill beskriva sin vardag med glädjeämnen och brister" och framförallt, fler som lyssnar.

/ Commander

10 kommentarer:

 1. "Det är anonymiteten som gör att var och en har möjlighet att få genomslag i debatten." Citat; Commander

  Jag tror inte det! Goda idéer är goda idéer, och om ni vill vara anonyma så snor FML idéerna utan att ni får någon möjlighet till avancemang. Däremot i en hierarki, så förändras ofta den ursprungliga idén, ibland till det bättre, ibland till det sämre. Det beror på dig och dina förmågor, såväl som på dina överordnade och deras förmågor.

  "Många är de erfarna och kunniga officerarna som inte fått gehör för en åsikt med motivet att någon med högre grad hade en annan uppfattning." Citat; Commander

  Buhu! Lyssnar de inte? Vilken FM-officer med självaktning ger upp efter första försöket!? Eller menar du att de upprepar samma idé till FM-ledningen gång på gång? I så fall kan jag rekommendera att ni modifierar era idéer och anpassar er efter situationen. Av en officer krävs att han ska vara dynamisk, att stånga huvudet mot väggen leder bara till nederlag. Om du vill bli befordrad över en viss nivå så måste du vara en idéspruta. Och vill chefen inte lyssna på vad du har att säga så storma in på hans eller hans chefs kontor och blända honom med din intelligens! Klarar ni inte att samla mod till det och genomföra det så hade förmodligen chefen rätt från första början. Jag skriver själv ständigt brev sedan flera år till hkv med mina idéer, och jag begär inte ens svar, jag gör det i förhoppningen att några av mina idéer ska kunna bli till hjälp. Sedan så är det också en generationsfråga, det blir lättare ju äldre du blir.

  Mvh Roger Klang

  SvaraRadera
 2. @Roger Klang
  Hur tror du att dina brev bemöts?
  När du i kommentaren ovan uppvisar uppenbara brister i förståelse för organisationen Försvarsmakten förstör du möjligheten att nå fram med goda budskap. Man kommer att se att det är Klang (igen) och lägga ditt brev åt sidan.

  SvaraRadera
 3. Tror du det? Det viktiga är att jag har det som krävs för ATT KUNNA göra mig hörd. Den som ser organisationen försvarsmakten som organisationen försvarsmakten, och inte som en grupp individer med mänskliga kvalitéer och brister, har antagligen inte nått så högt upp i hierarkin. Dynamiskt tänkande krävs av de höge också. "Organisationen" är bara en kulram som ska få samarbete att flyta i vardagen och om det verkligen händer något. Om inte de höge kan se det så har de fel befattning. Och om inte du kan se det så når du aldrig dit.

  Klang (igen)

  SvaraRadera
 4. Jag måste be om ursäkt för att jag är otrevlig! Det var inte meningen att det skulle bli en otrevlig diskussion. Jag ska försöka att vara mer saklig! Det är sant att mina erfarenheter är högst begränsade. Det enda jag har är mitt "tänkande", som Göran Persson kallade det. Jag gör mig inga illusioner att jag skulle vara omtyckt på hkv, eller ha deras stöd, men ibland har jag nog, efter hundratals brev, kommit med några goda idéer i alla fall.

  Roger med en ursäkt!

  SvaraRadera
 5. @ Klang:
  Tack för ditt bidrag till debatten. Nu handlade detta om betydelsen av att kunna vara anonym för att låta texten tala för sig själv och inte tolkas, misstolkas eller avfärdas beroende på vem som är avsändaren.

  Om någon högre upp i hierarkin skulle "sno" idéerna och presentera dem som sina är målet nått - idén får genomslag.

  Jag bryr mig ringa om avancemang, men ser gärna att goda idéer från personer med lägre grader som inte alltid har tillgång till beslutsfattarnas öron påverkar utvecklingen.

  Målet med att föra fram idéer är inte alltid att bli befordrad - många av oss bryr oss mycket mer om att verksamheten blir så bra som möjligt.

  En av orsakerna till sakernas tillstånd kan vara att alltför många officerare har varit "idésprutor" med befordran som enda mål. Vackra Power-point-presentationer med budskap om lovande tekniska system-av-system har ofta varit ett steg på vägen mot befordran, men kanske inte alltid medfört det bästa för försvaret av Sverige. NBF är väl typexemplet?

  För övrigt håller jag med Anonym 14.32.

  / Commander

  SvaraRadera
 6. Under början av min karriär fick jag nästan alltid höra att jag inte hade "helhetsbilden" eller alla "ingångsvärden", när jag föreslog eller påpekade något.
  Så här i efterhand kan jag nog säga att det spelade mindre roll. Mina påpekande var ytterst relevanta utan "helheten ich ingångsvärdena".
  Det som spelade roll var ålder och grad.
  Där fanns ett "graderingssystem som vad jag förstod började med ung fänrik ifrån KA ?!
  (Sättlök)
  Dock fanns det en del klokskap kvar så en del förslag dök upp fast i andras namn.
  Man kan också se att kollegor som hade sin "käpphästar" genomförde dessa tio år senare när deras trovärdighet på kragspegeln ökat.

  Omvänd anonymitet är väl när man tror att alla skall acceptera det idiotiska förslaget bara för att general/direktör X har lagt fram det. Detta skall också behandlas som den enda allenagörande sanningen. Alla frågor är onödiga!
  Känns kanske igen?

  Det som inte känns bra är när man försvinner in i den kollektiva anonymitetsdimman där man slutar existera som person. I bästa fall talar man om C.. och stf C..som en funktion. Dock utan ansvar eller namn. Till exempel HKV, politikerna eller FML.

  Som så mycket annat finns det både för- och nackdelar med anonymiteten. Jag tycker dock att det i detta sammanhang fördelarna överväger.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 7. @Commander 15:52

  "En av orsakerna till sakernas tillstånd kan vara att alltför många officerare har varit "idésprutor" med befordran som enda mål. Vackra Power-point-presentationer med budskap om lovande tekniska system-av-system har ofta varit ett steg på vägen mot befordran, men kanske inte alltid medfört det bästa för försvaret av Sverige." Citat; Commander

  Ja, en del av de högre befälen kanske bättre borde hamnat inom det privata näringslivet där de gör mindre skada, det är möjligt.

  "För övrigt håller jag med Anonym 14.32." Citat Commander

  Men behövs det inte att vi civilister också engagerar oss i försvaret av Sverige? Många av mina brev gick ju till regeringen på samma gång som jag skickade dem till hkv. Mycket av det jag skrev gick ut på att hjälpa FML att få ett taktiskt övertag över Tolgfors och Borg. Ett av mina förslag var att vi skulle överge eller modifiera "En svensk tiger" så att FML och övriga inte ägnade sig åt att samla in information som de bara kommer att ta med sig i graven, eftersom detta ger uppenbara psykologiska nackdelar idag. Istället bör de använda sig av informationen och agera från tid till annan om möjligt. Det förslaget verkar ha fallit i god jord, åtminstone vad gäller Afghanistan. Men du behöver inte påpeka att det är precis det som försvarsbloggarna har försökt göra hela tiden, för det är jag medveten om. Det kanske bara behövdes att någon satte ord på det?

  Roger

  SvaraRadera
 8. Det finns många sorters chefer. En sort är psykopaten. Gör ett test och kolla om din chef är psykopat. Du är helt anonym och chefen vet inte ens om att du gjort testet.

  http://www.expressen.se/ekonomi/1.160243/testa-dina-chefer-ar-de-psykopater

  SvaraRadera
 9. Finns överväldigande bevis för anonymitet, Som aktiv i ett Hemvärnsförband märken man mycket av förutfattad mening från omgivningen, diskuterar man försvaret med civil och även med officerare så märker man lätt steriotyp tänkande, de ser Hemvärnets kragspegel på min jacka och med det drar slutsatsen en glad amatör, troligen inte så kunnig.

  Anomitet ger alla samma möjlighet att bli värderad på det man skriver, hur kunnig och hur sakligt man kan lägga fram sin sak.

  Noterat. att synen på Hemvärnet förbättras alltmer under de senaste åren.

  Commander´s log; tack för att du driver en intressant blogg!

  SvaraRadera
 10. Tack för ett läsvart inlägg med intressanta kommentarer.
  Det är nog fler än jag som i lönndom "planterat" en för verksamheten god idé hos chefen som kunnat göra den till sin egen. Detta lärde jag mig tidigt av äldre klokare kollegor. De första åren blev det en del sänkta omdömen då jag försökte lägga fram ideér som mina egna men jag lärde mig och fick bättre omdömen och gladare chefer.
  En klok strategi? kanske inte men lite tröst för tigerhjärtat blev det då jag såg mina planterade frön förbättra verksamheten.

  Anonym!

  SvaraRadera