Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

onsdag 2 februari 2011

Pirater som vinner kräver ny taktik

Piratverksamheten utanför Somalia sträcker sig längre och längre ut i Indiska Oceanen. Detta som en reaktion mot de internationella sjöstyrkornas framgångsrika verksamhet i Adenviken och andra farvatten nära Somalia. När det blir för svårt att begå sjöröveri i dessa vatten söker sig piraterna till nya jaktmarker.

De senaste månaderna har handelssjöfart attackerats upp till 1000 nM (ca 180 landmil) från piraternas basområde i Somalia. För att lyckas med denna expansion använder piraterna moderskepp som de kapat, från vilka de utgår med sina skiff för att anfalla handelsfartyg. EUNAVFORs och dess allierades operationsområde växer med kvadraten på avståndet från Somalia. Att täcka upp detta gigantiska område med tillgängliga fartyg är naturligtvis mycket svårt. Någon har jämfört det med att 6-8 polisbilar skall patrullera ett området stort som Nordamerika. En orimlig uppgift naturligtvis. Flygstridskrafter är ett effektivt och nödvändigt inslag i operationen, men det är inte tillräckligt. Antalet kapade fartyg och personer som hålls som gisslan växer alltjämt. Vi vinner - för tillfället - inte kampen mot de somaliska piraterna...

Nu höjs röster för att ändra taktik mot piraterna och att angripa dem där vi vet att de finns, det vill säga iland i Somalia. Senast var det viceamiral Mark Fox, chef för U.S. Navy's Central Command Fleet, som i en artikel i Associated Press hävdade att de internationella sjöstyrkorna måste sätta mer tryck på piraterna i land.

"The U.S. and its allies should put more pressure on Somali pirates on shore, before they reach commercial ships off the Somali coast."

Amiralen hävdar att piraternas utnyttjande av moderskepp är en "game-changer" som kräver ändrat fokus från de insatta sjöstyrkorna. Han är också orolig för piraternas bindningar till det terroriststämplade al-Shabab. Fox rekommenderar att fler ansträngningar görs för att slå mot piraternas underhållslinjer och att spåra deras ekonomiska överföringar. Han efterlyser samma intensitet i jakten på pirater som används i jakten på terrorister.

Vid Marinstridsdagarna i Karlskrona härom veckan lyfte den förre stabschefen i det franskledda FHQ, kommendör Anders Olofsson, samma frågor. Han efterlyser utökat mandat för EUNAVFOR att slå mot lägren längs den somaliska kusten. Dessa läger bör kunna slås ut utan större kraftansträngning. Det medför en större risktagning för personalen i EUNAVFOR men den är hanterbar. Ett nattligt anfall från havet, i vilket piraterna i lägret och deras utrustning slås ut av marktrupp som därefter åter retirerar ut till sjöss, blir mycket svårt för piraterna att värja sig mot. Att slå mot piraterna i den förträngning av operationsområdet som deras baser utgör, är betydligt enklare än att hitta dem när de väl är till havs.

För att kunna genomföra denna taktikanpassning krävs politiska beslut från EUs ledning. Tills dessa har fattats jobbar sjöofficerarna och sjömännen i EUNAVFOR i stark motvind medan säkerheten för oskyddade civila sjömän riskeras.

Som sagt, vi vinner inte... än.

/ Commander

4 kommentarer:

 1. Ursäkta en landkrabba men jag måste fråga.

  Torde inte det absolut lättaste sättet att hålla pirater borta från det egna skeppet vara ett mindre antal skarp/prickskyttar grupperade på fartyget? Genom att bekämpa piraterna på håll (skott i motor, skott i pirat) skulle dessa då kunna freda det egna skeppet.

  Der Spiegel skriver om piraternas förändrade MO samt tyska redares problem med att freda sina båtar. Tydligen har piraterna inte bara börjat vara elaka mot gisslan, de har också börjat svetsa sig in i "Panic rooms"...

  http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,742685,00.html#ref=nlint

  SvaraRadera
 2. @ Lew:
  Att sätta ombord beväpnad civil eller militär personal på handelsfartygen är en åtgärd som flera rederier har tagit till för att skydda de egna fartygen, nu senast Stena och Hoegh för att nämna några i vårt närområde.

  Åtgärden har kritiserats för att det höjer våldströskeln och för att vara juridiskt tveksam (vilka ROE har styrkan och vem ger ut dessa?). Rederierna ser sig dock inte ha något val - de vill skydda sina fartyg och sina anställda.

  Problemet är att det är många tusen fartyg som rör sig i området varje dag, och alla kan inte ha soldater ombord. En beväpnad styrka skyddar ETT fartyg, alla andra är lika oskyddade som innan. Därför krävs andra åtgärder mot piraterna.

  / Commander

  SvaraRadera
 3. @ Lew

  Precis som de patrullerande fartygen i EUNAVFOR (mfl) så är det ju inte heller en långsiktig lösning att ha beväpnad personal på alla dessa fartyg. Jag uppfattar att EUNAVFOR:s verksamhet har varit nyttig, men som en huvudvärkstablett - lindrar för stunden. Jag vill hävda att om man vill ha slut på piratverksamheten permanent så är det markstyrkor från vattnet som gäller, dvs marines. Detta i kombination med politiskt och ekonomiskt tryck, bistånd och utbildning är enligt mig enda lösningen långsiktigt. Problemet med politiskt och ekonomiskt tryck är ju dock att Somalia som stat betraktat lämnar en del i övrigt att önska.

  / Vagabond

  SvaraRadera
 4. Håller med om att det är mot piratnästena iland man skall slå till. Men det är riskfullt med tanke på de 700 sjömän som sitter gisslan och vilka repressalier de kan utsättas för.

  SvaraRadera